Vedlikehold av TONOs webtjenester

Vedlikeholdsarbeidet gjør at webtjenesten kan oppleves noe ustabil. Arbeidet vil pågå i dag, og i dagene fremover. Vi vil informere her på tono.no når vedlikeholdsarbeidet er ferdig.

Vi beklager eventuelt bryderi dette måtte medføre.