Vedlikehold av TONOs webtjenester

Våre webtjenester, hvor du blant annet registrerer nye og fremførte verk, er nå gjenstand for teknisk vedlikeholdsarbeid. Det medfører noe ustabilitet.

 / 14/03/2013 /

Vedlikeholdsarbeidet gjør at webtjenesten kan oppleves noe ustabil. Arbeidet vil pågå i dag, og i dagene fremover. Vi vil informere her på tono.no når vedlikeholdsarbeidet er ferdig.

Vi beklager eventuelt bryderi dette måtte medføre.