Vedrørende TONO-opplysninger i stimuleringsordning

Vi la i går ut en tekst om beregning av TONO-kostnader i søknader til den midlertidige stimuleringsordningen. Kulturrådet har etter å ha samrådd seg med departementet, imidlertid i dag meddelt oss at de «…har nå fått en endelig avklaring på dette og det er dessverre slik at søkerne ikke skal legge inn brutto billettinntekter for […]

 / 30/10/2020 /

Vi la i går ut en tekst om beregning av TONO-kostnader i søknader til den midlertidige stimuleringsordningen. Kulturrådet har etter å ha samrådd seg med departementet, imidlertid i dag meddelt oss at de «…har nå fått en endelig avklaring på dette og det er dessverre slik at søkerne ikke skal legge inn brutto billettinntekter for hva de ville solgt av billetter i en normalsituasjon».

Vår informasjon, som vi hadde grunnlag for å sende ut i går, har vi derfor vært nødt til å fjerne. Vi er i dialog med de relevante instanser for å tydeliggjøre hvordan vi mener at TONO-medlemmene kan få sin andel av stimuleringsordningen på den beste og mest naturlige måten. Vi beklager det bryderi dette eventuelt måtte ha medført.