Vektgruppevurdering stopper 1. februar

Fra og med 2009 avvikles vektgruppesystemet. Dette medfører at man ikke lenger skal sende inn verksdokumentasjon til vurdering i forhold til vektgruppeplassering.

 / 04/12/2008 /


Vær oppmerksom på at dette kun gjelder verk som har blitt fremført i 2008. Anmeldelser av verker som blir fremført i 2009 eller senere, skal ikke vedlegges verksdokumentasjon