Velkommen til våre nye nettsider!

I dag lanserer TONO nye nettsider. Vi håper du vil oppleve dem som nyttige, informative og inspirerende.

 / 02/06/2014 /

I dag lanserer TONO nye nettsider. Vi håper du vil oppleve dem som nyttige, informative og inspirerende!

Tidligere besøkende av tono.no vil du se at mye nå er annerledes her. Mange måneders arbeid har resultert i dagens milepæl.

Tydeligere og enklere!
– Med de nye nettsidene håper vi å gjøre det enkelt å forstå hva TONO er. Informasjon skal være lettfattelig, både for eksisterende og potensielle medlemmer, TONOs kunder og samfunnet for øvrig.  Vi ønsker å tydeliggjøre at TONO er eid og styrt av musikkskapere, og på den måten å ta livet av noen myter, eksempelvis uttrykk som «TONO-avgiften». Vi håper og tror at vi på denne måten både vil vedlikeholde og styrke forståelsen for både opphavsretten, TONO-vederlaget og for viktigheten av gode rammebetingelser for de som skriver musikk, forteller kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Som et ledd i arbeidet med å forklare tydeligere hva TONO er, er det også utarbeidet en omfattende «Om TONO»-seksjon, hvor man vil finne mye informasjon om TONOs bakgrunn, historikk, organisatoriske utforming, økonomiske forhold og liknende.

TONO-magasinet
TONO har gjennom flere tiår gitt ut medlemsmagasinet TONO-Nytt på papir. Dette er nå lagt ned til fordel for «TONO-Magasinet».

– Vi skal ikke konkurrere med andre musikknyhetsmedier, men vi har tro på kraften i gode historier, og vi tror at økt kunnskap om musikkskaping vil skape økt forståelse for nødvendigheten av å ta vare på og verdsette musikkskapere. Samtidig ønsker vi å inspirere til at det skapes ny musikk i Norge, og vi håper TONO-Magasinet kan være et lite bidrag til det. Vi håper TONO-Magasinet får en plass i bevisstheten både hos alle dere som tilhører TONO, men også hos andre musikkinteresserte, forteller Martinsen.

Prosjektgruppen bak de nye nettsidene har bestått av Bjørn Gabrielsen, Rose Marie Dobrowitz, Stig Sætre og Glenn Bjermeland i tillegg til kommunikasjonssjef Willy Martinsen. TONO har i arbeidet med de nye nettsidene fått god hjelp av reklamebyrået Hei, som har vært vår eksterne partner i arbeidet.

Vi håper du liker de nye sidene våre! Har du spesielle tilbakemeldinger om våre nye nettsider, så del dem på mail, på Twitter eller på våre Facebooksider.