Verdensmestere i streaming

Ingen har omfavnet streaming i større grad enn nordmenn. Det gir rekordvekst i TONOs onlineinntekter.

 / 30/01/2014 /

Hentet fra TONO-Nytt, nr. 1 – 2013

Ingen har omfavnet streaming i større grad enn nordmenn. Det gir rekordvekst i TONOs onlineinntekter.

Siden 2008 har TONOs streaminginntekter doblet seg fra år til år, og fra 2011 til 2012 var veksten på hele 130 prosent.  Fremføringsandelen av onlinemusikkinntektene endte på 50 millioner kroner. Legger vi til den mekaniske andelen av streaming (håndtert av NCB) utgjorde onlineinntektene i TONO/NCB-systemet i fjor samlet sett ca. 70 millioner kroner.

– Streaminginntektene er store og øker enormt. Det slår likevel veldig ulikt ut for de ulike opphavspersonene. Det er enklere å få utgitt musikk digitalt og dermed kommer onlineinntektene fra flere opphavspersoner enn for eksempel for 15 år siden, da nåløyet for utgivelse var trangere, forklarer Inger Elise Mey, direktør for Online Media i TONO. – Streaminginntektene kommer dessuten hyppigere nå og holder seg stabile over en lengre tidsperiode, sammenlignet med for eksempel CD-salg eller nedlastingskjøp. Vi forventer snart å kunne dokumentere at lisensierte streamingtjenester over tid vil gi større inntekter til mange av våre medlemmer sammenlignet med kjente nedlastingstjenester i markedet i dag.

En teknologi i sin spede barndom
TONO lisensierte sin første web-streamingtjeneste i Norge allerede i 1996, men det var først rundt 2009 teknologien begynte å få fotfeste blant folk flest.

– Streamingteknologien er fortsatt i sin barndom, men vi ser allerede at tilbyderne utvider tjenestespekteret. WiMP lanserte i mai en tjeneste for næringslivet, hvor hver abonnent betaler en drøy tusenlapp per måned. Tilbyderne jobber hardt for å finne nye måter å øke lønnsomheten på, nye tjenester vil komme og dette vil igjen bety at streaminginntektene til TONOs rettighetshavere vil øke, forklarer Mey.

Verdensmestre i streaming
Streaming er noe nær en våt drøm for forbrukeren, som får tilgang til nærmest hele verdens musikkbibliotek for en skarve hundrelapp i måneden.  Nordmenn er verdensmestre i streaming. Over en million bruker Spotify, og stadig flere abonnerer på WiMP. I de første par årene lå inntektene til opphavspersoner på ca 1 øre pr stream, men i juni 2013 kan vi forvente at en enkelt stream i snitt har økt til nesten 3 øre i inntekter til TONO-rettighetshavere. Det høres kanskje ikke så mye ut, men om man tenker litt langsiktig vil dette kunne utgjøre veldig viktige inntekter for TONO-rettighetshavere, da de vil få avregning for hver eneste gang deres musikk blir lyttet til.

– TONO skal sørge for best mulige kår for de rettighetshavere vi jobber for, og vi har faktisk klart å forhandle frem de beste avtalene i verden. Ingen andre forvaltningsorganisasjoner i verden bringer inn mer penger per stream til rettighetshavere enn TONO, fastslår Mey.

– Og hvordan har så TONO klart å bli verdensmester i streamingtariffer?

– Vi er veldig fornøyd med alle aktører som ønsker å tilby TONO-repertoaret til publikum gjennom en avtale med oss. Vi er også glade for det gode samarbeidet vi har med distributørene, og for at de forstår at TONO har verdens fineste produkt. Vi har brukt mye tid på å forhandle frem en riktig pris for musikken sammen med våre kunder, og gleder oss over at aktørene i markedet er innstilt på å betale det vi mener musikken er verdt, sier Mey.

IngerElise Mey
Foto: Wegar Berg Gundersen

Betalingsvillighet
Ett av de gledelige trekkene ved at streaming brer om seg, er at folk er villige til å betale for musikk.

– CD-salget begynte å falle i 2002. Streaming kom for alvor i 2009. Dermed er det ikke streaming som ødela for CD-salget, det var heller alle de ulovlige tjenestene. Det vi ser nå er at de lovlige tjenestene langt på vei utkonkurrerer de ulovlige. En undersøkelse utført av danske IFPI tidligere i år viser at 81 prosent av de som tidligere lastet ned ulovlig har gått over til betalte streamingtjenester. Vi tror situasjonen er ganske lik i Norge. Det er en spennende og gledelig utvikling, sier Mey.

Ikke siste ledd  i utviklingen
Det siste året har også streaming av film begynt å få et gjennombrudd. TONO har et stort markedsområde her og lisensierer stadig nye filmtjenester på nett. Flere andre typer teknologier for musikkavspilling er også underveis.

– Vi ønsker å tilrettelegge for nye tjenester, men går ikke på kompromiss med våre medlemmers rettigheter og retten til å få et anstendig vederlag for bruken av deres musikk.  TONO skal være best i verden på lisensiering og samtidig gi rettighetshavere best mulig betalt for sin musikk. Vi skal jobbe for å hanke inn alle distribusjonsteknologier og – tjenester, og vår «track record» viser at vi så langt har lykkes godt. Det skal vi fortsette med, avslutter Mey.
(Artikkelen er hentet fra TONO-Nytt nr.2 – 2013)