Verker underveis i Operaen

PRESSEMELDING FRA DEN NORSKE OPERA & BALLETT27. oktober 2010

 / 29/10/2010 /

Verker underveis i Operaen

Verker underveis er et program for utvikling av nye verker av norske samtidskomponister. Målet er å styrke utviklingen av musikk for opera, ballett og orkester. Programmet har samme navn som det tidligere Verker underveis, men er en helt ny arena for vurdering, utprøving og utvikling av nye musikkverk. Norsk Komponistforening og Den Norske Opera & Ballett er likeverdige parter i prosjektet, som i første omgang skal gjennomføres i en prøveperiode på tre år. Det norske komponistmiljøet er svært glade for opprettelsen av denne unike arenaen, sier Asbjørn Schaathun, styreleder i Norsk Komponistforening.Med denne avtalen har vi fått en ramme rundt våre musikalske aktiviteter som bør være til eksempel for andre institusjoner – hvor institusjonen og kunstnerne går sammen for å sikre faglig utvikling gjennom systematisk aktivitet, basert på gjensidig tillit. Utviklingen av verkene vil normalt foregå gjennom en tretrinns prosess der siste stadium, for verkene som er med hele veien, er en presentasjon med publikum tilstede og der blant annet ballett- og operasjefer fra hele Norden vil bli invitert. Programmet ledes av et faglig utvalg som skal vurdere alle tilsendte verker, men kan også selv initiere prosjekter. Utvalget består av Håkon Berge fra Norsk Komponistforening, den svenske komponisten Jonas Forssell og fra Den Norske Opera & Ballett, orkesteradministrator Jørn Pedersen og administrerende direktør Tom Remlov. I alt vårt arbeid her på Operaen skal vi være med og sette navn på vår egen tid, og da må vi også gi utviklingsmuligheter for de historiene vår egen tids kunstnere vil fortelle, sier administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett, Tom Remlov.Med dette foretar vi en betydelig utvidelse av vår kontaktflate mot norske samtidskunstnere, og jeg ser frem til å komme i gang med det konkrete arbeidet. Innenfor alle våre tre kunstarter – opera, ballett og symfonisk musikk – spiller komponistene en avgjørende rolle, og som nasjonal institusjon har DNO&B et særlig ansvar som partner og arena for denne kunstnergruppen. For mer informasjon og intervjuforespørsler, Lene Jacobsen, informasjonskonsulent i DNO&Blj@operaen.noTlf: 47 91 52 32