CISAC-president, Björn Ulvaeus om KI

Vi må sikre skaperne en plass ved bordet

I en tale på fjorårets CISAC General Assembly i Mexico, ble jeg bedt om å fortelle om mine erfaringer med KI, dens innvirkning på skapere, og hvordan den kreative sektoren bør respondere. Jeg talte ikke bare som president for CISAC, men også som låtskriver og artist som er fascinert og begeistret over mulighetene KI gir […]

 / 27/05/2024 / Björn Ulvaeus

I en tale på fjorårets CISAC General Assembly i Mexico, ble jeg bedt om å fortelle om mine erfaringer med KI, dens innvirkning på skapere, og hvordan den kreative sektoren bør respondere. Jeg talte ikke bare som president for CISAC, men også som låtskriver og artist som er fascinert og begeistret over mulighetene KI gir for å berike vår kultur.

Det er så mye vi ikke vet om KI og hva det betyr for vår fremtid. Men i panelene og diskusjonene som fulgte, var forsamlingen samlet om et felles budskap, som det haster å formidle.

KI vil nemlig føre til den største revolusjonen den kreative sektoren har sett. For å forberede oss, må vi handle nå. Vi kan ikke sitte på gjerdet og se hvordan ting utvikler seg. Vi kan ikke la teknologiselskaper og politikere sitte ved roret mens skaperne blir stående på sidelinjen. Vi må heve stemmen slik at vi blir hørt av makthaverne. Vi må være koordinerte og enhetlige, og lete etter globale løsninger. Og vi må arbeide innenfor CISAC-fellesskapet for å beskytte rettighetene og levebrødene til de millioner av skapere våre organisasjoner representerer.

Det var for ett år siden. Siden den gang har det skjedd mye positivt. Vi har kommunisert med beslutningstagere. Vi har snakket med verdensledere. Vi har sendt mange høringsinnspill til nasjonale lovgivende forsamlinger. Til tross for sakens kompleksitet, har vi bygget våre argumenter rundt tre kjerneprinsipper: skaperes enerett til å gi tillatelse til bruken av sine verk; deres rett til rettferdig betaling; og lovfestede krav om åpenhet som AI-tjenester må overholde når de bruker skaperes verk.

Det er e1n lang vei å gå, men den gode nyheten er at vår innsats har vist positive resultater. Europa, som så ofte er en fanebærer for skaperes rettigheter, har vedtatt EU AI Act, noe jeg og CISACs visepresidenter har engasjert oss aktivt i. Kravet om åpenhet er en kjærkommen beslutning som kan være til inspirasjon for andre territorier. Det vil være stor aktivitet knyttet til lovgivning i de kommende månedene, hvor CISAC og dets globale nettverk har en unik mulighet til å drive påvirkning.

Tolv måneder etter CISACs General Assembly i Mexico er vår utfordring fortsatt å gi skaperne sin rettmessige plass ved bordet, samt å forme lovgivningen etter hvert som den utvikles. Denne årsrapporten omtaler KI som en prioritet, og beskriver hva våre neste steg blir.

KI kan være et fantastisk verktøy, men det kan ikke være på bekostning av skaperes rettigheter. Opphavsrett har og har hatt en enorm innvirkning på kultur og økonomi og må ikke utvannes av kunstig intelligens. Vi må styrke vår innsats for å formidle dette viktige budskapet overfor politikere i tiden som kommer. Vi må stå samlet, være koordinerte og alltid ha skaperens interesse i sentrum av vårt arbeid.¨

Les CISAC Annual Report her.