Video: Korpsnoter fra Alnabru til Tyskland

Mange musikkskapere har aldri notert en eneste note i sitt liv. Men for kulturskoler, korps, kor og orkester over hele verden er notebladet verktøyet som gjør musikken mulig. Norsk Noteservice på Alnabru produserer mellom en og to millioner kopier i året.

 / 30/10/2020 /
Odd Steenberg, Norsk Noteservice

– Vi lagde et enkelt arrangement på Rompa Mi. Vi kunne ikke kalle det My Ass på engelsk. Da ringte vi Idar Lind og sa at vi trengte en tittel. «Gi meg et døgn», sa han. Han ringte tilbake dagen etter. «Vi kaller den Behind», forteller Odd Steenberg.

Korpsarrangementet av Rompa Mi, eller Behind om du vil, ligger hos Norsk Noteservice den dag i dag. Hyllemeter på hyllemeter med musikk som venter på å bli spilt fyller lagerhallen på Alnabru i Oslo. Herfra sprer de musikken til Norge, og hele verden.

Mange musikkskapere har aldri notert en eneste note i sitt liv, og ofrer få tanker til musikkens skriftspråk. Men for kulturskoler, korps, kor og orkester over hele verden er notebladet verktøyet som gjør musikken mulig.

Musikkforlag og notefabrikk

Thomas Wettergreen, Norsk Noteservice.

Norsk Noteservice er kort fortalt et musikkforlag, som, i tillegg til annen forlagsvirksomhet, forvalter rettigheter til å trykke musikk. Samtidig, er de en hel fabrikk, med egen note-tegner, butikk, fysisk og på nett, lagerhall, post-utsendelse og hus-trykkeri. Her produseres det mellom en og to millioner kopier i året.

– Vi har et stort antall tilknyttede arrangører og komponister. Skal man dekke behovet helt fra aspirantkorps og opp til det beste amatørene og de profesjonelle må man ha et stor variasjon i repertoar og vanskelighetsgrad, forteller Thomas Wettergreen i Norsk Noteservice.

– Vi selger også noter nedover i Europa. Folk tror vi har mange korps i Norge, men vi sender ut 2000 korpssett i året her til lands, og 8000 i Tyskland, legger Steenberg til.

Noteindustrien er en viktig del av musikkøkonomien. Salget skaper inntekter for både forlag og opphaver. Det stimulerer til nyskaping av musikk, og arrangering av gamle verk. Dessuten, når musikken når ut til korps og kor over det ganske land, får musikkskaperne vederlag for fremføringen.