Viktig musikkutreding må inkludere opphavsrettøkonomien

Norges første helhetlige gjennomgang av musikkfeltet er et stort og viktig arbeid. TONO stiller sin kunnskap om opphavsrettsøkonomien til rådighet for utvalget.

 / 31/08/2023 /

Våren 2025 skal en helhetlig utredning av musikkfelt ligge klar. Denne NOUen er den første av sitt slag, og vil forhåpentligvis bli et viktig dokument for norsk musikk.

– Vi er heldige som har et mangfoldig musikkliv i Norge. Fra frivillighet og grasrot lokalt, til store profesjonelle organisasjoner, låtskrivere og artister på verdensscenen. For å oppfylle sitt mandat må utredningen favne hele denne bredden av norsk musikk, sier Karl Vestli, administrerende direktør i TONO

Regjeringens uttalte mål med utredningen er å «bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet»

– Å lykkes med dette krever en dyptgående forståelse av hele musikkbransjens økosystem.

Stiller kompetanse til rådighet

På lik linje med kor, korps og frivillighet, må rammevilkårene for de som lager og lever av musikk, deres utfordringer og økonomi få en sentral plass i denne utredningen.

– TONO har i snart 100 år forvaltet rettighetene til komponister, låtskrivere og tekstforfattere. Våre 40 000 medlemmer og deres millioner av utenlandske kolleger representerer en omsetning på over 800 millioner opphavsrettskroner i Norge, sier Vestli.

Med dette er TONO omsetningsmessig det største selskapet i norsk musikkbransje. Selv om ingen representanter fra TONO skal sitte i utvalget, understreker Vestli at forvaltningsorganisasjonen er klar til å bidra med sin omfattende kompetanse.

– Vi stiller vår kompetanse og erfaring til rådighet, og ser fram til et godt samarbeid med utvalget.

TONO er glad for at NOPAs 1. nestleder, Samsaya Sampda Sharma, ble oppnevnt i forrige uke. Hennes erfaring som låtskriver og artist fra det kommersielle feltet vil utvilsomt være en styrke for utvalget.