Viktig påminnelse: Vektgruppevurdering stopper 1. februar

Fra og med 2009 avvikles vektgruppesystemet. Dette medfører at man ikke lenger skal sende inn verksdokumentasjon til vurdering i forhold til vektgruppeplassering.

 / 16/01/2009 /

Dersom du har verker fremført i 2008 som ønskes vurdert eller som ennå ikke er anmeldt, må verksdokumentasjon og en eventuell anmeldelse av verket sendes til TONO innen 1. februar. Anmeldelser med vedlagt dokumentasjon som mottas etter denne fristen vil bli registrert uten at det foretas vurdering av vektgruppe. 

Vær oppmerksom på at dette kun gjelder verk som har blitt fremført i 2008. Anmeldelser av verker som blir fremført i 2009 eller senere, skal ikke vedlegges verksdokumentasjon