Vil du søke TONO-stipend?

Søknadsperioden for årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er nå åpen. Fra 20. mars til 24. april kan TONO-medlemmer søke om stipend til sine prosjekter. Her kan du lese om kriteriene og hvordan du søker.

 / 20/03/2019 /

Søknadsperioden for årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er i gang. Fra 20. mars til 24. april kan TONO-medlemmer søke om stipend til sine prosjekter. Her kan du lese om kriteriene og hvordan du søker.

– TONO skal arbeide for nyskaping av musikkverk. Stipendordningen er viktig i denne sammenhengen, sier underdirektør i TONO, Svein Korshamn (foto: Caroline Roka)

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter, er virkemidler som skal gi konkret stimulering til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Det er i år satt av 13,2 millioner kroner til stipender. Norsk komponistforening og NOPA har også i år bevilget midler til Unge Talenter. Du kan søke på stipendet på medlemstjenesten Mitt TONO.

– En av TONOs oppgaver er, ifølge våre vedtekter, å arbeide for nyskaping av musikk. TONOs arbeid med innkreving og utbetaling av vederlag bidrar helt konkret til det, men stipendordningene er også en viktig del av dette oppdraget. Vi ser år etter år at stipendet fører helt konkret til at nye verk kan skrives og prosjekter realiseres. Vi håper mange vil benytte seg av muligheten til å søke stipend i år, sier underdirektør i TONO, Svein Korshamn.

Kriterier og frist

For å kunne søke TONO-stipendet må du per 24. april ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år.

For «Unge Talenter»-stipendet gjelder ikke kravet om tre års medlemskap. Du kan altså søke selv om du nettopp har blitt TONO-medlem. Du må dog være i alderen 17 til 23 år.

Et medlem kan kun søke på ett av de to stipendene. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.

Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert. Du kan kun søke på ett av stipendene, men du finner link til begge via innloggingstjenesten mitt Mitt TONO. Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt Medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller epost medlem@tono.no.