101,6 millioner kroner i årets første TONO-avregning

– Mer enn tre ganger så mye fra strømmetjenester som fra radio

Når TONO i dag gjennomfører den første av årets fire hovedavregninger er beløpet som avregnes fra Spotify, Netflix og andre musikk- og filmstrømmetjenenester mer enn tre ganger så stort som avregningen fra radio.

 / 16/03/2023 /

Kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter gjør det enkelt for virksomheter å få tillatelse til å fremføre og spille musikk offentlig, og skaper verdier for komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag.

«Lønningsdag» for komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag

Onsdag 16. mars er det «lønningsdag» for TONOs medlemmer. Da avregner TONO totalt 101,6 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland.

Av dette beløpet går 47,8 millioner kroner til de 23 547 TONO-medlemmene som får avregning og 52,2 millioner kroner går til musikkskapere i andre land. Det settes som alltid også av penger til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og verk, foreløpig uregistrerte verk, ikke-medlemmer og omtvistede rettigheter. Denne gangen dreier dette seg om 1,5 millioner kroner.

– TONO forhandler, lisensierer, fakturerer, behandler musikkrapporter og avregner viktige inntekter til de som lager nordmenns favorittmusikk, enten det er norske eller utenlandske musikkskapere. Størrelsen på avregningene fra de ulike bruksområdene varierer fra kvartalsavregning til kvartalsavregning. Denne gangen er det musikk- og filmstrømmetjenester i Norge og utlandet som utgjør det desidert største området, med et mer enn tre ganger så stort avregningsbeløp for strømmetjenester som for radio, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

Selv om strømmetjenestene utgjør det største avregningsområdet denne gangen er det viktig å merke seg at de fleste TONO-medlemmer ikke har store utbetalinger herfra.

– Det er enkelt utgi musikk digitalt, og mange gjør det. Det er gledelig at mange slipper til, men utfordringen er at det er veldig vanskelig å nå gjennom i mengden av musikk som gis ut. Det ser vi også på TONO-avregningene. Noen få opphavere har gode inntekter fra strømmetjenestene, mens det store flertallet får små avregninger, sier Martinsen.

Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

 

Relaterte saker:

Statistikk om TONO-medlemmene som får avregning

Her er noen tall og fakta om de TONO-medlemmene som får avregning nå i mars:

Avregningen brutt ned på områder

Avregning/område Totalt Medlemmer Søsterselskap Ufordelbare
Radio 15 955 272,68 5 444 363,32 10 076 408,01 434 501,35
TV 12 022 335,95 1 799 676,98 9 973 062,80 249 596,17
Internett Norge + dir.lisens utl. 51 626 313,87 21 734 705,53 28 999 158,88 892 449,46
Konsert 3 314 149,00 2 183 931,85 1 193 679,38 -63 462,23
Kino 14 126,53 377,14 21 122,54 -7 373,15
Fra søsterselskap i utlandet 15 396 769,28 15 097 451,73 280 280,10 19 037,45
Privatkopiering 2 906 844,30 1 168 263,53 1 723 006,85 15 573,92
Urfremføring 324 170,01 315 557,03 6 715,95 1 897,03
Bakgrunn 47 030,45 47 129,30 2 702,10 -2 800,95
Butikk 2 223,43 3 598,96 14 506,04 -15 881,57
Alle områder totalt 101 609 235,50 47 795 055,37 52 290 642,65 1 523 537,48

Kanaler og tjenester TONO avregner i mars 2023

Radio

TV kringkasting

Konserter / «Live events»

Megakonserter, teater, revy og utstilling (avregnes fortløpende)

Musikkstrømming

Video on-demand

Andre områder

 

For spørsmål:

Medlemmer som har spørsmål om sin avregning kan kontakte TONOs Medlemsavdeling på 22 05 72 80 eller medlem@tono.no.

Mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen, mob. 909 65 254, willy.martinsen@tono.no.