TONO deltar i høring om åndsverklov

Regjeringen la nylig frem forslag til ny åndsverklov. I dag er det åpen høring i Stortingets Familie- og kulturkomité, og TONO skal der presentere sitt syn på lovproposisjonen ved styreleder Bendik Hofseth.