Velkommen til TONOs varslingskanal. Se skjema nederst på siden.

Her tilbyr vi en sikker og enkel plattform som gjør det mulig for alle å rapportere om eventuelle kritikkverdige forhold knyttet til TONO.

Vi oppfordrer alle til å benytte vår varslingskanal for å melde om ulike saker av betydning. Eksempler på slike saker kan være:

 • Etisk uforsvarlig oppførsel
 • Situasjoner som utgjør en risiko for liv og helse
 • Situasjoner der det foreligger overtredelser av relevante regelverk.
 • Potensiell fare for klimaet eller miljøet.
 • Uakseptable arbeidsmiljøforhold
 • Tilfeller av korrupsjon og økonomisk mislighold, inkludert tyveri og underslag.
 • Brudd på lover og regler av våre underleverandører

Hvordan håndterer vi varslingssaker?

Vi følger disse retningslinjene for håndtering av varslingssaker:

 • Alle saker blir tatt på alvor.
 • Alle saker undersøkes grundig innen en rimelig tidsramme og på en rettferdig, upartisk og objektiv måte.
 • Alle saker blir behandlet med høy grad av konfidensialitet og følger gjeldende beste praksis for informasjonssikkerhet.
 • Enhver person som blir anklaget i en varslingssak har rett til å få informasjon om beskyldningens art og årsak, samt retten til å bli hørt (motsigelse).

Anonymitet

Dersom du ønsker å være anonym har du muligheten til det. Din identitet blir ikke kjent.

For å sikre kontradiksjon og rettferdig behandling av saker, følger vi disse retningslinjene:

 • Den personen som blir varslet om vil bli informert om innholdet i varselet og få anledning til å uttale seg.
 • Hvis det er nødvendig for å oppnå klarhet i sakens fakta, kan det gjennomføres enkle forundersøkelser før den det er varslet om blir informert.
 • Hvis undersøkelsene avdekker at det ikke foreligger noe kritikkverdig, kan saken avsluttes uten at den det er varslet om blir informert.

Slik varsler du:

Når varselet blir sendt via webskjemaet, går det til TONOs juridiske avdeling som en e-post uten avsenderadresse. Det er ingen måte for oss å finne ut hvem du er.

Det er ikke nødvendig for deg som varsler å legge frem bevis for det du anser som kritikkverdig. Likevel oppfordrer vi deg til å være så tydelig som mulig når du beskriver det som faktisk har skjedd.

Etter at du har varslet, vil TONOs juridiske avdeling behandle saken. Oppfølgingen av varselet vil avhenge av hvilke forhold som blir varslet om. Hvor mulig, vil du som varsler motta informasjon om sakens behandling når den er avsluttet.

Vår målsetting er å sikre at varslerne blir ivaretatt og at saker blir håndtert på en grundig og rettferdig måte.