Miksebord_2_foto_KD
 © Kristian Dugstad / TONO

250 konsertarrangører er invitert til å TONO-rapportere digitalt

Rundt regnet 250 arrangører av konserter og events har nå blitt invitert til å være de første pilotbrukerne av en helt ny digital løsning der kan skal søke om TONO-tillatelse til konserter og å TONO-rapportere dem i ettertid.

Er du en dreven konsertarrangør vet du godt at man trenger en TONO-tillatelse for å kunne arrangere konserter, og at man får denne mot betaling og en rapport over hvilke musikkverk som ble fremført på konserten.

TONO-rapportering blir enklere
Nå blir det snart enklere å søke om TONO-tillatelse til å gjennomføre konserter, og til å rapportere billettinntekter, antall publikummere og spillelister. Et omfattende IT-prosjekt i TONO munner snart ut i en bred lansering av en helt ny digital løsning for TONOs kunder innen konsertområdet. Men før vi kommer så langt, ønsker TONO å forsikre seg om at løsningen fungerer ute i «den virkelige verden»:

– Vi føler oss nesten helt sikre på at løsningen som gir konsertarrangørene mulighet til å søke TONO-tillatelse og rapportere spilleliste, billettinntekter og antall publikummere fungerer feilfritt. Vi vil likevel være skråsikre på at den er så god og brukervennlig som vi mener konsertarrangørene fortjener. Derfor inviterer vi nå inn 250 konsertarrangører som pilotbrukere. Gevinsten for dem er at når de uansett skal rapportere konserter til TONO kan de nå gjøre det på en enklere og raskere måte. Til gjengjeld ber vi dem si fra til oss dersom de kommer over ting de mener kunne ha vært bedre, sier Tommy Tangløkken, markedsdirektør i TONO.

Brukere som har forslag til forbedringer bes ta kontakt med TONO på 22 05 72 95 eller ved å sende en e-post til marked@tono.no.

Skal senke terskelen for TONO-rapportering

Den nye tjenesten vil gjøre det meste enklere når det gjelder TONO-rapportering. Etter å ha registrert seg som bruker av tjenesten «Mitt TONO» vil brukerne kunne administrere alt av konsertstedets informasjon inne i ett og samme grensesnitt. Det er et mål av tjenesten skal gjøre TONO-rapportering til en positiv opplevelse, og senke terskelen for TONO-rapportering. Tjenesten lanseres som del av TONOs strategi om digital transformasjon. TONO lanserte tidligere i år en digital rapporteringsløsning for seremonier i tros- og livssynssamfunn.