31 organisasjoner bak opprop: NRK-kulturarven kan bli borte

NRK og Norwaco har ennå ikke kommet til enighet i forhandlingene om bruken av eldre TV- og radioprogrammer. Klarer de ikke det, forsvinner mange tusen timer med innhold fra NRKs strømmetjenester på nyttårsaften.

 / 12/11/2021 /

I hele høst har rettighetsorganisasjonen Norwaco (som representerer TONO og mer enn 30 andre kulturorganisasjoner) og NRK forhandlet om hva som er rimelig betaling for at NRK kan la eldre programmer ligge åpent tilgjengelig i appene NRK TV og NRK Radio.  Betalingen gjelder ikke NRK-ansatte, men midlertidig innleide frilansere og kunstnere som har bidratt til produksjonene.

31 av Norwacos medlemsorganisasjoner går i dag ut med et opprop til NRK på www.ikketilgjengelig.no. Organisasjonene advarer mot at NRKs manglende vilje til å betale rimelig vederlag til innleide frilansere og kunstnere kan føre til at store deler av NRK-arkivet går i svart fra nyttår. TONOs medlemmer oppfordres til å gi støtte til kampanjen ved for eksempel å dele en link til www.ikketilgjengelig.no i sosiale medier.

Den gamle avtalen som nå står i fare for å ikke bli forlenget, gir NRK rett til å la programmer kringkastet før 1997 være tilgjengelig digitalt – selv om kringkasteren opprinnelig betalte kun for lineær bruk.

De fleste produksjoner fra perioden 1997 til 2015 har det ikke vært noen avtale for. Det er årsaken til at publikum ikke finner populære og prisbelønte serier som for eksempel Himmelblå, Berlinerpoplene, Kodenavn Hunter, Kampen for tilværelsen og Koselig med Peis.

Det er heller ikke mulig å høre igjen nyere hørespill eller legendariske radioprogram som Hallo i uken.

Produksjonene er skapt ved hjelp av norske skuespillere, dramatikere, regissører, komponister, fotografer og andre. Når NRK ønsker å bruke programmene på en annen måte og i en helt annen utstrekning, er det rimelig at de som har bidratt får betalt for den nye bruken, sier Elisabeth Sjaastad, leder i Norsk Filmforbund og representant for medlemsorganisasjonene i Norwaco.

Fram til 2019 var det årlige vederlaget til Norwaco på 19 millioner kroner. I 2020 kom partene ikke til enighet om en ny avtale, men ble enige om en midlertidig løsning der NRK betalte 9 millioner kroner for en begrenset bruk av arkivet. Antall timer ble da halvert fra 17 000 til 8000 timer innhold.

Vi er skuffet over at NRK så langt ikke har vært villig til å betale et rimelig vederlag for våre medlemmers bidrag. Det er norsk kulturarv som nå står i fare for å forsvinne, og med et budsjett på seks milliarder kroner, mener vi NRK har råd til å tilby dette innholdet til seerne, slik også NRK-plakaten sier at de skal, sier Sjaastad.

Hvis partene ikke kommer til enighet, må alle programmer kringkastet før 1997 fjernes fra arkivet senest klokken 24 nyttårsaften. Det vil heller ikke bli muligheter for å publisere de nyere programmene som er kringkastet mellom 1997 og 2015. 

For spørsmål, kontakt:
Elisabeth Sjaastad, leder i Norsk Filmforbund: elisabeth@filmforbundet.no, mob. 906 83 800
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO: willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254

Organisasjoner som står bak:
BONO
Creo
Den norske Forfatterforening
FONO
Forbundet frie fotografer
GramArt
IFPI Norge
Musikkforleggerne
NAViO
NOPA
NORA
Norsk Artistforbund
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Filmforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Komponistforening
Norsk kritikerlag
Norsk Oversetterforening
Norsk Revyforfatterforening
Norsk Sceneinstruktørforening
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Tonekunstnersamfund
Norske Barne- og ungdomsbokforfattere
Norske Billedkunstnere
Norske Dansekunstnere
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Filmregissører
Norske Kunsthåndverkere
nyMusikks Komponistgruppe
TONO
Virke Produsentforeningen

Om Norwaco:
Norwaco er en paraplyorganisasjon for norske rettighetshavere. På vegne av 36 medlemsorganisasjoner og deres 65 000 individuelle medlemmer, lisensierer Norwaco bruk av TV- og radioproduksjoner. Vederlaget går tilbake til rettighetshaverne og er med på å danne grunnlag for ny skapende virksomhet.