4 av 10 vurderer å bytte yrke

Norske komponister og sangtekstforfattere frykter de økonomiske konsekvensene av korona. Det viser en ny undersøkelse utført av Opinion, på vegne av TONO: – 7 av 10 TONO-medlemmer er bekymret for muligheten til å livnære seg av musikk i framtiden, og blant de som er både artister og opphavere vurderer 40 prosent å finne seg annet arbeid, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

 / 19/10/2020 /

Komponister, låtskriver og sangtekstforfattere er svært bekymret for hvordan koronapandemien vil påvirke deres livsgrunnlag i framtiden. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av TONO.

Undersøkelsen er utført blant et representativt utvalg av TONO-medlemmer med avregning fra TONO på mer enn 40 000 kroner i 2019. Undersøkelsen tok utgangspunkt i dette utvalget fordi man kan regne med at dette er TONO-medlemmer som har TONO-inntektene som en svært viktig inntektskilde i sitt musikalske virke.

Av de spurte er tre fjerdedeler både opphaver og artist, mens én fjerdedel kun er opphaver. Alle respondentene har TONO-vederlaget som en viktig del av sin inntekt.

Se hele undersøkelsen her.

Økonomisk berørte

Slik vederlagsordningen fungerer vil de økonomiske tapene først bli synlige på TONO-utbetalingen høsten 2021.

– Hvert år utbetaler TONO penger til opphavere og musikkforlag fra konsertfremføringer som fant sted foregående år. Derfor er det først i 2021, og særlig i høstavregningen i 2021 der vi avregner brorparten av konsertinntektene, at de som skriver musikk og sangtekster vil merke det største tapet, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

8 av 10 spurte oppgir at de er ganske eller svært bekymret for reduserte konsertutbetalinger fra TONO neste høst.   Samtidig oppgir over to tredjedeler at de allerede har blitt i ganske eller svært stor grad økonomisk berørt av pandemien og smitteverntiltakene. Ser vi kun på opphaverne som også er artister, er det samme tallet 80 prosent.

7 av 10 frykter for livsgrunnlaget

Undersøkelsen viser tydelig at de som skriver musikk frykter for fremtiden. Hele 90 prosent tror de i stor grad kommer til å bli økonomisk berørt på kort til mellomlang sikt.

7 av 10 respondenter er ganske eller svært bekymret for egne muligheter til å livnære seg av musikk de neste årene. Blant de som kun er opphavere (ikke artister) oppgir 24 prosent av de vurderer å finne annet arbeid enn å skape musikk. Blant de som er artister i tillegg til å være opphavere svarer hele 37 prosent det samme.

Samtidig som halvparten svarer at de har fått støtte av NAV, er det en stor andel som ikke har fått økonomisk støtte. En fjerdedel har søkt, men ikke mottatt støtte. Blant de som kun er opphavere, ikke artister, er det samme tallet 31 prosent.

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 35 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254.
Cato Strøm, adm.direktør i TONO, cato.strom (a) tono.no, mob. 922 16 319