68 millioner kroner til TONOs medlemmer

Årets andre kvartalsavregning fra TONO utbetales i dag. 68 millioner kroner går til TONOs medlemmer.

 / 11/06/2020 /

I TONOs andre ordinære kvartalsavregning i 2020 avregnes 68 millioner kroner til TONOs medlemmer, mens 110,2 millioner kroner avregnes til individuelle rettighetshavere i utlandet. Som vanlig reserveres også midler til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter, totalt 3,7 millioner kroner.

I tillegg overfører TONO 89,8 millioner til søsterselskaper for individuell avregning. Dette dreier seg ikke om avregning på rettighetshavernivå. Dette er snarere penger på kanalnivå fra Rikstv, Norwaco, TV3, TV6 og Viasat som videresendes til de søsterselskapene som har musikkrapportene, og som dermed skal avregne videre på rettighetshavernivå på våre vegne. Noe av disse pengene vil komme i retur som utlandsavregning.

Avregningsområder

Pengene i juni-avregningene kommer fra en rekke ulike områder. Blant annet kringkasting av radio og TV, tredjeparts TV-distribusjon, konserter, strømmetjenester for musikk og video, avregninger fra utlandet og kinofilmer.

TONO-medlemmer som får avregnet penger har i dag mottatt avregningsbrev per e-post. Her kan man lese en komplett oversikt over avregningsområder, inkludert enkelte kanaler og tjenester, og hvilken periode disse er avregnet for. Besøk gjerne også våre nydesignede medlemssider Mitt TONO for informasjon om din invidivuelle avregning.

Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 15. august 2020.