782 TONO-medlemmer får stipend

Årets stipendpott på i alt 16,2 millioner kroner er nå fordelt på 590 TONO-stipender og 192 Unge Talenter. Stipendmottakerne får pengene på konto fredag denne uken.

 / 20/05/2021 /

Alle som søkte på TONO-stipend og Unge Talenter-stipend har i dag fått svar via e-post på sine søknader. 590 av disse har fått beskjed om at de får TONO-stipend på 25 000 kroner. 192 er informert om at de får 7500 kroner i Unge Talenter-stipend. Pengene blir utbetalt fredag 21. mai.

Kun TONO-stipender på 25 000

Som i 2020 valgte stipendkomiteen også i år dele ut TONO-stipendet utelukkende på nivået 25 000 kroner i motsetning til de tre nivåene 100 000 kroner, 50 000 kroner og 25 000 kroner som normalt benyttes. For Unge Talenter-stipendet ble delt ut stipender kun på nivået 7500 kroner.

Dette har sin bakgrunn i covid-19-situasjonen som har rammet mange TONO-medlemmer hardt. Gjennom denne tilnærmingen vil flere få støtte til skapende virksomhet, selv om støtten dermed i en del tilfeller er lavere enn den normalt ville ha vært.  

I sin vurdering av søknadene har stipendkomiteen lagt til grunn de kriterier som er beskrevet på TONO.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen.

Det har de siste årene vært anledning til å søke stipend på vegne av flere.  Dette er mest aktuelt når flere opphavspersoner har et kreativt samarbeid, og det er hvert år en del som benytter seg av denne muligheten.  I år var det 22 av stipendene som gikk til et fellesskap av mottakere

Klagefrist på tre uker

Stipendkomiteen bestod i 2021 av Tove Kragset og Morten Lorentzen fra NOPA, Anne Hytta  og Jon Øivind Næss fra NKF, Stine Osmo Lieng fra Musikkforleggerne , samt uavhengige Kaja Gunnufsen og Ole Børud.

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.

Kulturelle midler

TONO-stipendet finansieres av de kulturelle midlene slik de er beskrevet i §58 i TONOs vedtekter. Der fastslås at det for hver rettighetshaver i TONO skal gjøres fradrag på inntil 1/10 av avregningene før fordelingen av det totale nettobeløp. De kulturelle midlene fordeles på 2/3 til «nasjonale musikkulturelle formål» gjennom gruppeforeningene NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne – og de resterende 1/3 til stipender.

Stipendandelen fordeles videre på 1/8 til Musikkforleggernes stipender og 7/8 til TONO-stipendet. Les mer om de kulturelle midlene her.

Se oversikt over mottakerne av TONO-stipend her (pdf)

Se oversikt over mottakerne av Unge Talenter-stipend her (pdf)