802 får stipend fra TONO

Årets stipendpott på 15,2 millioner kroner er nå delt ut til totalt 802 TONO-medlemmer.

 / 19/05/2020 /

Alle som har søkt TONO-stipend får i dag informasjon om hvorvidt de er tildelt stipend eller ikke. TONO har i år delt ut stipender fra en stipendpott på kr 13 950 000 til TONO-stipendet og kr 1 220 000 til Unge Talenter, totalt kr 15 170 000. Summen er i år fordelt på i alt 802 stipender, hvor 558 er TONO-stipender og 244 Unge Talenter-stipender. Stipendene vil etter planen bli utbetalt til mottakerne onsdag 20. mai til de kontonumre søkerne oppga i sine søknader.

I sin vurdering av søknadene har stipendkomiteen lagt til grunn de kriterier som er beskrevet på TONO.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen.

TONO-stipendet

Årets TONO-stipend deles ut i en tid der mange av TONOs medlemmer er rammet av inntektssvikt. Normalt deles det ut stipender på tre hovednivåer, henholdsvis kr 100 000, kr 50 000 og kr 25 000, men for å sikre at flest mulig TONO-medlemmer skulle få stipend i år, besluttet stipendkomiteen å dele ut samtlige stipender på samme nivå, 25 000.

Etter konkrete vurderinger ble flere søknader slått sammen i noen tilfeller der søknadsprosjektene var helt eller delvis de samme for flere søkere – en mulighet som omtales i stipendutlysningen.

Komiteen tildelte totalt 558 stipender à kr 25 000.

Unge talenter

Det deles i år totalt ut kr 1 220 000 for stipendet Unge talenter, hvorav kr 360 000 er bevilget av NOPA.  På samme måte som for hovedstipendet, ble det denne gangen ansett riktig å legge en solidaritetsprofil til grunn, og tildele flest mulig stipender.

Komiteen tildelte totalt 244 stipender à kr 5 000.

Komiteen besto av Morten Lorentzen og Tonje Unstad fra NOPA, Kari Beate Tandberg og Jon Øivind Næss fra NKF, Kaja Gunnufsen og Ole Børud fra de uavhengige, samt Steinar Fjeld fra Musikkforleggerne.

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.

Her er årets stipendmottakere

Her kan du se hvem som i år har blitt tildelt TONO-stipend og Unge talenter-stipend.

TONO-stipend 2020Last ned Unge talenter 2020Last ned