Årets stipendmottakere

Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er i dag informert per e-post om resultatet av stipendbehandlingen. Stipendene skal etter planen utbetales tirsdag 28. mai.

 / 27/05/2019 /

TONOs stipendkomite er ferdige med sitt arbeid, og i dag får alle søkere informasjon per e-post om de er tildelt stipend eller ikke. Det er i år tildelt 637 stipender, hvor 407 er TONO-stipender og 230 Unge Talenter-stipender. Stipendene vil etter planen bli utbetalt til mottakerne tirsdag 28. mai til de kontonumre søkerne oppga i sine søknader.

I sin vurdering av søknadene har stipendkomiteen lagt til grunn de kriterier som er beskrevet på TONO.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen.

TONO-stipendet

Det deles ut stipender på tre hovednivåer, henholdsvis kr 100 000, kr 50 000 og kr 25 000. Etter konkrete vurderinger ble det bevilget andre stipendsummer enn hovedsummene i noen tilfeller der søknadsprosjektene var helt eller delvis de samme for flere søkere.

Det deles i 2019 ut følgende antall stipender på de ulike nivåene:

8 stipender à kr 100 000
44 stipender à kr 50 000
350 stipender à kr 25 000
5 stipender à kr 10 000

Totalt 407 stipender på til sammen kr 11 800 000

Unge talenter

Det deles i år totalt ut kr 1 255 000 for stipendet Unge talenter, hvorav kr 600 000 er bevilget av gruppeforeningene NOPA og NKF i forholdet 60/40.

Komiteen innvilget etter dette stipend til 230 søkere, fordelt som følger:

14 stipender à kr 10 000
14 stipender à kr 7 500
202 stipender à kr 5 000

Totalt 230 stipender på til sammen kr 1 255 000

Komiteen besto av Morten Lorentzen og Tonje Unstad fra NOPA, Kari Beate Tandberg og David Bratlie fra NKF, Hedvig Mollestad Thomassen (fri plass/NOPA) og Hanne Kolstø (fri plass/NOPA), samt Steinar Fjeld fra Musikkforleggerne.

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.

Her er årets stipendmottakere

Her kan du laste ned lister over årets mottakere av TONO-stipendet og Unge Talenter.

Mottakere av TONO-stipend 2019

Mottakere av Unge Talenter-stipend 2019