Åpenhetsrapport 2023

Års– og åpenhetsrapport 2023

TONO er et samvirke som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt og eier. TONO gir tillatelse til offentlig fremføring av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert og kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig.

TONO hadde per 31.12. 2023 41 289 medlemmer, og forvalter også i det norske territoriet rettighetene til millioner av opphavere og musikkforlag tilhørende TONOs søsterselskaper i andre land verden over.

EU-direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU) ble vedtatt i 2014, og implementert i norsk rett ved lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. av 28. mai 2021 nr. 49. Etter loven har TONO krav til å produsere en årlig åpenhetsrapport. Den informasjon som er inkludert i denne rapporten er etter TONOs forståelse i henhold til kravene som stilles til åpenhetsrapport i Forskrift til lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett og Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett.

Det er TONOs ønske at åpenhetsrapporten skal gi dypere innsikt i og forståelse for TONOs egenart, virksomhet, økonomi og styring – både hos våre medlemmer, søsterselskaper, kunder, øvrig musikkbransje og andre interesserte.