Adm.dir. har ordet

Adm.dir har ordet, 2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kjære leser

Det er en begrenset glede i å skrive om rekordresultater for året 2019 i en usedvanlig trist vår i 2020.

I skrivende stund er det bare en måned siden TONOs medlemmer måtte oppleve at Norge var nødt til å stenge ned for konserter, eventer og det meste av aktiviteter de skal leve av.

Kreativiteten var umiddelbar blant TONOs medlemmer og andre som ville bidra til å gi folk de musikkopplevelsene de brått ble frarøvet. Koronakonserter ble hurtig en fin måte å kommunisere med et publikum man var forhindret fra å møte der man er vant til å møtes.

TONO var tidlig ute med etableringen av en lisensieringsmodell for de såkalte koronakonsertene. Pr 30. april 2020 er det gjennomført circa 500 slike konserter som er rapportert til TONO. Det er imidlertid viktig å få kommunisert at disse koronakonsertene på ingen måte kompenserer for det inntektsbortfallet som våre medlemmer har som følge av at den tradisjonelle konsertvirksomheten som var planlagt i vår- og sommermånedene bortfaller. I skrivende stund er det også sannsynlig at høstens konsertvirksomhet blir sterkt innskrenket.

Hele landet, vår bransje absolutt inkludert, står midt oppe i en alvorlig krise, og ingen kan si når vi er tilbake til det som kan betegnes som «normalen» igjen. Det kan ta lang tid. TONO bidrar i denne fasen med innspill og økonomiske beregninger overfor departement og sammen med en samlet musikkbransje for øvrig. I fellesskap har vi sammen med Musikkindustriens næringsråd, MIR, foreslått at det etableres et fond som kan kompensere for noe av det tapet TONOs medlemmer vil lide i perioden mars til og med august 2020. Tapsberegningene vil kontinuerlig bli revurdert ettersom vi ser hvor lenge nedstengingen vil vare.

Krisen i konsertmarkedet og det øvrige markedet som daglig bruker musikk i sin virksomhet, vil ramme TONO-medlemmene med full kraft i avregningene i 2021.

I midten av mars beregnet TONO at vi i seksmånedersperioden mars 2020 og ut august 2020 vil oppleve et omsetningstap på kr 107 millioner for de rettigheter vi forvalter av norske og utenlandske medlemmer.  Vi ser nå at nedstengningen av store deler av markedet som bruker musikk i sin virksomhet utvilsomt vil vare lenger enn ut august 2020.

Vi vil trolig oppleve at et stort antall av TONOs kunder vil måtte stenge for godt, og vi kommer til å se ringvirkninger av dette i både 2021 og år deretter. Det er viktig at vi i denne perioden påser at kulturen ikke kommer på billigsalg. Våre medlemmer skal ha sitt «rimelige vederlag» slik det står i Åndsverkloven. Det vil komme press på rettighetshavere i alle kategorier i den tiden vi har foran oss, og det kan bli en større konkurranse om jobbene enn det vi har opplevd.

Vi setter vår lit til et konstruktivt samarbeid med myndighetene, og at det blir etablert løsninger som vil bidra til at våre medlemmers tap begrenses i størst mulig grad.

Rekordår i 2019

Tross vanskelige tider i 2020 ga 2019 de sterkeste TONO-resultatene noensinne. Brutto omsetning endte på hele 771 millioner kroner, en økning på 9 prosent fra 2018. Resultatet til fordeling kr 674,4 millioner var 9,9 prosent høyere enn året før. Vi er stolte over at TONO nå er et «ten percent society». Kostnadsprosenten til drift av TONO var 10,50 prosent.

For første gang i selskapets historie nådde vi i 2019 milepælen 100 millioner kroner i konsertinntekter. Igjen: Jeg sier dette naturligvis med en bismak i munnen når vi vet hva våren 2020 brakte for konsertmarkedet sin del. Det betyr i midlertid at TONOs medlemmer kan vente seg gode konsertavregninger høsten 2020.

Det er naturlig å peke på at en viktig faktor i det gode året er at TONO vant i Høyesterettssaken mot RiksTV og i påfølgende forhandlinger fikk utbetalt en erstatning på kr 100,5 millioner.

I kategorien skuffelser kommer det uavklarte forholdet mellom TONO og de fire største orkesterselskapene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Disse er ikke villige til å betale det vi bedømmer som «rimelig vederlag» etter åndsverkloven. Vårt mål vil være å overbevise disse institusjonene, som mottar nærmere kr 600 millioner fra Kulturdepartementet, å støtte opp under norske opphavere ved å fremføre deres verker og betale et rimelig vederlag for det. På den måten kan de oppfylle sitt formål som er «å øke interessen for kunstnerisk verdifull musikk gjennom orkester-, kor- og kammerkonserter, samt turneer og innspillinger», for å sitere det største orkesterets formål.

TONO vil arbeide hardt for at våre medlemmer kommer igjennom denne krisen som har rammet kulturlivet så hardt, og vårt mål er å unngå at kulturen kommer på billigsalg, for vi vet at publikum der ute savner musikkopplevelsene.

Med vennlig hilsen

Cato Strøm
Adm. direktør