Kort og godt om TONO

1650 Nye TONO-medlemer 34233 TONO-medlemer totalt 30000 Nye registrerte verk

 

Omsetningsfordeling i 2019

TONO hadde i 2019 en brutto omsetning på kr 771 029 047.

Etter lovpålagt fradrag på 2 % til Det norske komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet), tap og adm. kostnader ble kr 617 642 471 overført til fordelingssummer. Administrasjonsprosenten var på 10,5 prosent.

Omsetningsfordeling_2019_digital

Årlig utvikling innen noen inntektsområder
// tall i millioner kroner

Årlig-utvikling_figurer_1
Årlig-utvikling_figurer_2
Årlig-utvikling_figurer_3

Avregninger til og fra utlandet

TONO har gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i en lang rekke land i alle verdensdeler. Gjensidighetsavtalene innebærer at TONO forvalter de øvrige selskapers repertoar i Norge, og omvendt.

Avregninger-utland_TONO2019_RGB

Utvikling omsetning og kostnader 2017-2019

661 321 235

OMSETNING 2017

707 303 250

OMSETNING 2018

771 029 047

OMSETNING 2019

Omsetning_Kostnader_2019

Resultatutvikling 2010 – 2019

Resultatet er det beløpet som legges til fordelingssummene hvert år. MNOK

Resultatutvikling2019