Adm.dir har ordet, 2020

Cato-Strøm-bredde-1-1536x984

Kjære leser

Et vanskelig år for TONOs medlemmer.

Da TONO i juni 2020 fremla TONOs årsrapport for 2019 var det med stolthet over et fantastisk resultat, men gleden ble naturligvis overskygget av den krisen TONOs medlemmer spesielt, og kulturlivet generelt, da sto oppe i. Dessverre står vi fortsatt i krisen, og 2021 blir ikke bedre enn 2020, snarere tvert imot slik vi ser det pr mai 2021.

TONOs daglige drift har siden 12. mars 2020 vært drevet fra hjemmekontorer. Slik er det fortsatt. Alle avregninger og stipendtildelinger til medlemmene har skjedd rettidig og som planlagt for et normalår.

Kriseåret 2020 har først og fremst rammet konsertområdet, og det er der en stor del av TONOs medlemmer har sitt viktigste arbeidsfelt. En gjenåpning for kultursektoren lar vente på seg, og aktiviteten i vår sektor er lavere enn noensinne.

Våren 2020 opplevde vi kreative tiltak som strømmekonserter, hvor TONO hurtig etablerte lisensieringsløsninger som inspirerte «TONO-selskaper» rundt om i verden til å gjøre tilsvarende. Fenomenet strømmekonserter bar riktignok i begynnelsen preg av provisoriske og bokstavelig talt «hjemmesnekrede» løsninger. Økonomien i dette var svært langt unna det vi kjenner av økonomi fra normalsituasjonen. I løpet av året som har gått, har strømmekonsertene funnet en mer profesjonell form, uten at vi på noen måte kan si at dette løfter konsertøkonomien opp av en bølgedal.

TONO har gjennom 2020 arbeidet for etablering av ordninger som skulle kunne kompensere for noe av det tapet våre medlemmer lider. Det har ikke vært enkelt å få forståelse hos kulturmyndighetene for den kompliserte opphaverøkonomien, som omfatter både opphavere og musikkforleggere. De kompensasjons- og stimuleringsordningene myndighetene etablerte traff våre medlemmer dårlig. Følelsen av å falle mellom stoler var reell.

Gjennom direkte dialog med kulturminister Abid Q. Raja og sentrale relevante myndigheter, fikk vi høsten 2020 etablert en grunnleggende forståelse for hvordan opphaverøkonomien fungerer. TONOs tapsberegninger ble lagt til grunn for det som ved nyttårstider ble konkretisert og formalisert fra Kulturdepartementet (KUD) gjennom en statsstøtte på 30,5 millioner kroner. Dette er midler TONO vil dele ut slik KUD i sitt tilskuddsbrev gir anvisning om. Det skal legges til grunn etablerte avregningsprinsipper, og det skal avregnes til norske medlemmer som har sitt virke i Norge. Det kan trekkes fra inntil 600 000 kroner for kostnadsdekning. Det skal ikke trekkes kulturelle midler fra statsstøtten.

Det er tydelig at TONOs medlemmer har benyttet nedstengningstiden godt. Antall anmeldte verk har i 2020 økt med 17 prosent, og antallet nye medlemmer har økt mer enn noensinne.

TONOs årsresultatet totalt sett ble langt bedre enn det vi fryktet midtveis 2020. Budsjettmålene ble nådd.

Det er grunn til å nevne at norske opphaveres verk står sterkt utenfor landets grenser. Inntektene fra utlandet økte med 46 prosent sammenlignet med 2019, til 95,7 millioner kroner.

Samtidig klarte vi å redusere kostnadene med 4,5 millioner kroner. Kostnadsprosenten endte på 13,8 prosent, som er lavere enn budsjettert.

Vi tror dessverre at 2021 vil bli et vanskeligere år. Vi tviler på at de høye utenlandsinntektene i 2020 vil gjentas i 2021, ettersom alle søsterselskaper rapporterer om betydelige inntektsbortfall. Vi kan heller ikke forvente, slik situasjonen er i dag, at konsertmarkedet åpner opp for fullt inneværende år.

TONO har overfor Kulturdepartementet argumentert for at det i 2021 må prioritere kompensasjonsordninger fremfor stimuleringsordninger. Stimuleringsordningene har vist begrenset verdi og treffsikkerhet. I tillegg har de vært komplekse, og har ikke på noen måte truffet opphaverøkonomien. Vi tror at departementet har sett stimuleringsordningenes begrensninger, og at de vil prioritere kompensasjonsordninger.

TONO vil fortsette arbeidet for at våre medlemmer skal få dekket de tap de lider som følger av smitteverntiltakene.
Vi tror myndighetenes forståelse for opphaverøkonomien nå er godt etablert. Det håper vi vil gjøre arbeidet med kompensasjons- og stimuleringsordninger mindre komplisert i inneværende år.

Med vennlig hilsen

Cato Strøm

Adm. direktør