Adm.dir. har ordet

Adm.dir har ordet, 2021

Cato Strøm portrettbilde

Kjære leser

2021 – nok et vanskelig år for de fleste av TONOs medlemmer.

I mai 2021, da vi skrev årsrapporten for 2020, uttrykte vi at 2021 trolig ble et like vanskelig år for TONOs medlemmer som året 2020.

Det viste seg dessverre å slå til. Selv om selskapet TONO hadde et svært godt økonomisk år med rekordhøye inntekter på 844 millioner kroner mot 712 millioner kroner i 2020, og til en administrasjons kostnad på 10,66 prosent, overskygges dette av det triste faktum at de fleste av våre medlemmer ble avskåret fra å utøve sin profesjon, eller å få sine verk spilt som følge av nedstengningene.

Gjennom det meste av 2021 har TONOs arbeidsdag blitt gjennomført fra hjemmekontoret. Vi har etablert gode rutiner som har ledet til at alle avregninger og stipendtildelinger til medlemmene har skjedd rettidig og som planlagt for et normalår.

Kriseårene 2020 og 2021 har først og fremst rammet konsertområdet, og det er der en stor del av TONOs medlemmer har sitt viktigste arbeidsfelt. De første tre månedene av 2022 har heller ikke vist tegn på at vi nærmer oss «normalen», men vi kan merke en gryende optimisme som lover godt for de neste tre kvartalene.

Vi får ofte spørsmål om hvorvidt strømmekonserter har tatt over noe av «konsertmarkedet». Svaret på det er nok nei. Strømmekonserter var en kjærkommen mulighet for opphavere og utøvere til å nå sitt publikum, selv om det for de fleste ikke ga særlige inntekter. I ettertid ser vi at det kan være et supplement til det tradisjonelle live-markedet.

Vi har i vårt arbeid vis-à-vis kulturmyndighetene de siste to årene registrert at de har fått en dypere forståelse for det vi kaller opphaverøkonomien, og som omfatter både opphavere og musikkforlag. Etter en noe famlende start i 2020 fra kulturmyndighetenes side er det grunn til å gi honnør til både den avgåtte og den sittende regjering for å ha vist vilje og evne til å sette seg inn i opphaverøkonomiens kompliserte sammensetning, noe som har ledet til at Kulturdepartementet har imøtekommet TONOs søknad om statsstøtte.

Dette har kompensert de områder der våre medlemmer har lidd de største tap på grunn av de strenge tiltakene myndighetene iverksatte. For året 2021 har Kulturdepartementet vedtatt å kompensere TONOs norske medlemmers økonomiske tap med 34 millioner kroner. Dette er midler som blir avregnet til TONOs norske medlemmer etter de kriterier Kulturdepartementet oppstiller i tilskuddsbrevet. Det vil kun bli trukket 1,76 prosent i fordelingskostnader, og det kan ikke trekkes kulturelle midler.

Sammenlignet med andre kollektive forvaltningsorganisasjoner verden over, har vi sluppet «billig» unna. Mange selskaper har sett omsetningssvikt på 30 prosent og mer, og mange ansatte har måttet forlate selskapene. TONOs medlemmer gjør det fortsatt godt utenfor landets grenser. I 2020 kunne vi notere rekordstore inntekter fra utlandet. Dette skyldtes nok i stor grad at mange søsterselskap anstrengte seg for å få lete frem penger og få dem
ut til rettighetshavere over hele kloden. Utenlandsinntektene for 2021 er tilbake på pre-pandeminivåer.

I tillegg til de tradisjonelle søsterselskapsinntektene har TONO nå betydelige inntekter fra andre land og territorier fordi vi gjennom Polaris HUB har startet pan-europeisk direktelisensiering av norske medlemmers verk. Vi direktelisensierer nå også territorier utenfor Europa, og flere territorier står for tur.

Året 2022 startet med at TONOs lokaler i Tøyenbekken 21 ble solgt, og vi flyttet inn i tidsriktige lokaler i Møllergata 4, rett ved Glassmagasinet og Oslo domkirke. Gårdeier er Møller Eiendom AS.

Med vennlig hilsen

Cato Strøm

Adm. direktør