TONO i tall 2021

Kort og godt om TONO - 2021

1549 Nye TONO-medlemer 37439 TONO-medlemer totalt 32219 Nye registrerte verk

Omsetningsfordeling i 2021

TONO hadde i 2021 en brutto omsetning på kr 843 967 603.

Dette er en økning på 18,47 % sammenliknet med 2020. Resultat til fordeling etter fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 737 508 715, en økning på kr 139 391 000.  Den tilsvarende prosentvise økningen er 23,3 % sammenliknet med 2020. Kostnadsprosenten for hele virksomheten var i 2021 på 10,66 %.

Omsetningsfordeling 2021

Årlig utvikling innen noen inntektsområder
// tall i millioner kroner

Talldata
Talldata
Talldata

Avregninger til og fra utlandet

TONO har gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i en lang rekke land i alle verdensdeler. Gjensidighetsavtalene innebærer at TONO forvalter de øvrige selskapers repertoar i Norge, og omvendt.

Avregniner 2021

Utvikling omsetning og kostnader 2019-2021

771 029 047

OMSETNING 2019

712 381 506

OMSETNING 2020

843 967 603

OMSETNING 2021

Omsetning siste tre år

Resultatutvikling 2012 – 2021

Resultatet er det beløpet som legges til fordelingssummene hvert år. MNOK

Resultatutvikling