Årsmøte i samvirket TONO SA 2021

I ettermiddag avholdes TONOs årsmøte 2021. Møtet sendes digitalt fra TONOs lokaler på Grønland i Oslo.

 / 08/06/2021 /

TONOs årsmøte avholdes i år for første gang digitalt. Møtet sendes fra TONOs lokaler i Tøyenbekken 21 i Oslo, med styreleder Jørgen Karlstrøm, adm.direktør Cato Strøm og underdirektør Svein Korshamn til stede. Enkelte ansatte i TONOs administrasjonen og innleid teknisk personell vil bistå med gjennomføringen av møtet.

For å kunne delta på TONOs årsmøtet må man være andelshaver i samvirket TONO SA. Les mer om dette i TONOs vedtekter her.

Andelshavere har fått tilsendt innkallingen til møtet den 25. mai, og har kunnet registrere seg til årsmøtet siden 1. juni.

Valg av styremedlemmer

TONOs styre består av elleve styremedlemmer, hvor det er forbeholdt to plasser til henholdsvis andelshavere fra Norsk Komponistforening (NKF), NOPA, Musikkforleggerne (MF) og uavhengige andelshavere. De resterende tre plassene er forbeholdt ansattrepresentanter, i tråd med samvirkeloven.

Det er i år valg på fire representanter og fire vararepresentanter for to år til TONOs styre. 

Plassene som er på valg er markert i fete typer.

 RepresentantVararepresentant
NOPATove Bøygard (gjenvalg)Jon-Willy Rydningen (1. vara) (gjenvalg)
Kate Havnevik (2. vara)
 Ole Henrik Antonsen
NKFStine Sørlie (gjenvalg)Knut Olaf Sunde (1. vara) (gjenvalg)
Gunhild Seim (2. vara)
 Jørgen Karlstrøm
MFUnni Boretti (gjenvalg)Thomas Wettergreen (1. vara)
Tonje Hovde (2. vara) (gjenvalg)
 Kai Robøle
Uavh.Ine Kristine Hoem (gjenvalg)Marie Amdam (ny)
 Stian WesterhusHalvard Rundberg

Resultatene av valgene under årsmøtet 2021 publiseres på TONOs nettsider senest dagen etter årsmøtet.

Valgkomiteen ble valgt av TONOs årsmøte 2019, og har bestått av følgende representanter: Lars Martin Myhre, leder (NOPA), Klaus Sandvik (Norsk Komponistforening), Kristin Andersen (Musikkforleggerne) og Dag Erik Knedal Andersen (Uavhengig).