Årsmøte i samvirket TONO SA

TONOs årsmøte finner sted på Litteraturhuset i Oslo i kveld. Styremedlemmer, styreleder og nestleder er noen av vervene som skal velges.

 / 23/05/2019 /

TONOs årsmøte finner sted på Litteraturhuset i Oslo i kveld. Styremedlemmer, styreleder og nestleder er noen av vervene som skal velges.

Foto øverst: Willy Martinsen / TONO

For å kunne delta på møtet må man være andelshaver i samvirket TONO SA. Det skal etter gjeldende vedtekter velges styremedlemmer, varamedlemmer, styreleder, nestleder og medlemmer til ulike komiteer. Valgkomiteen forbereder valgene, jf. vedtektenes § 24 (4).

Valg av styremedlemmer

TONOs styre består per i dag av elleve styremedlemmer, hvorav to fra Norsk Komponistforening (NKF), to fra NOPA, to fra Musikkforleggerne (MF), tre frie plasser, samt to ansattrepresentanter fra TONOs administrasjon. Til de frie plassene kan det også velges uavhengige andelshavere, med andre ord andelshavere uten tilknytning til NKF, NOPA eller MF. Etter planen skal TONOs årsmøte i kveld velge fem styre- og fem vararepresentanter for to år.

I år har imidlertid TONOs styre fremmet et vedtaksforslag som skal behandles under årsmøtet, i forkant av valget. Styret foreslår å fjerne én av de frie plassene, samtidig som de to resterende skal forbeholdes uavhengige TONO-andelshavere.

TONOs ansatte har, etter samvirkeloven § 67 (2), krav på inntil fire styremedlemmer (inntil tre, dersom antallet styremedlemmer reduseres med én i tråd med styrets forslag), og har vedtatt at de ønsker å være representert med tre plasser, ikke to som har vært praksis de siste årene. De ansatte i TONO har valgt sine representanter i internt valg.

Dersom styrets forslag ikke blir vedtatt vil fem styreplasser og fem varaplasser være på valg, jf. TONOs vedtekter § 30 (1)-(4), jf. §§ 28 (1)-(3)). Følgende er på valg i 2019 (uthevet):

De ansattes representanter velges etter egne regler fastsatt i lov om kommune- og fylkestingsvalg, av og blant TONOs ansatte.

Om årsmøtet vedtar styrets vedtaksforslag vil det få den konsekvens at Frida Ånnevik vil måtte gå ut av styre, ettersom hun er NOPA-medlem og hennes frie plass i dette tilfellet faller bort. De to resterende frie plassene vil da bli forbeholdt uavhengige TONO-andelshavere.

Styreleder og komiteer

Etter valg av styremedlemmer vil årsmøtet fortsette med valg av styreleder, nestleder og medlemmer til kontrollkomiteen, stipendkomiteen og valgkomiteen.

Resultatene av valgene under årsmøtet 2019 publiseres på TONOs nettsider senest dagen etter årsmøtet.

TONOs valgkomité består av Nils Henrik Asheim, leder (Norsk Komponistforening), Kristin Andersen (Musikkforleggerne), Lars Martin Myhre (NOPA) og Dag Erik Knedal Andersen (Fri plass/uavhengig).

Paragrafene refererer til TONOs vedtekter, som du finner ved å klikke her (link til annen side på tono.no, åpner i ny fane)