Kino

Spørsmål og svar

14/12/2016

Vi benytter kun «boks-/produksjonsmusikk», hvorfor skal vi forholde oss til TONO? Kjøp av boksmusikk omfatter ikke fremføringsrettigheter. TONO må kvalitetssikre all musikkbruk i norske produksjoner for å kunne avregne presist til komponister og tekstforfattere, og derfor trenger vi 100 prosent oversikt over all musikkbruk. Skal man rapportere musikk til TONO selv om vi kun har…

Rapportering fra filmprodusenter

14/12/2016

For å gjøre veien fra musikkbruk til rettighetshavernes godtgjørelse kortest og enklest mulig, har TONO og NCB et skjema som gjør musikkrapporteringen effektiv og oversiktlig. Absolutt all musikk skal rapporteres samlet i skjemaet nedenfor, enten det gjelder bestillingsmusikk, eksisterende musikk eller boks-/produksjonsmusikk. Husk å påføre hva som er bestillingsmusikk. Slik gjør du: 1. Last ned…

Avtale kino

14/12/2016

Kinoene betaler 1% av billettinntekter (ekskl. m.v.a.) i TONO-vederlag. Dette etterfaktureres månedlig basert på billettinntekter fra den foregående måned. Tallene innhentes fra FilmWeb. For filmvisninger uten entré/billettinntekter, utgjør TONO-vederlaget kr. 1,- pr. besøkende. (Minstesats for månedsfakturering: kr. 500,-)