Priser

KIRKEMUSIKK // Jan Gunnar Hoff // Meditatus

01/04/2014

Juryens begrunnelse Med et enkelt og betagende vakkert tema blir lytteren lokket med i et velkjent musikalsk landskap hvor man trygt kan lukke øynene og bare la seg henføre. Verkets funksjon som bruksmusikk blir denne gang en styrke fordi opphavsmannen oppfyller alle dets krav og forutsetninger med kreativitet og integritet. Messens tradisjonelt strenge form blir […]

TRADISJONSMUSÌKK // Jorun Marie Kvernberg // Då du kom

Juryens begrunnelse Eit nake, nært, velforma, nytt folkemusikkverk med noko personleg, lyst og urørt over seg. Det er iblanda tradisjonsstoff, men dristige arrangement, spenstige melodiar og utradisjonelle instrumentsamanstillingar gjer at ein lyttar med friske øyre. Utsvinga i retning av irsk folkemusikk og jazz fortonar seg også som heilt naturlege og heimehøyrande krydder i leiken.

SAMTID // Ragnhild Berstad // Recludo

Juryens begrunnelse Eit verk med store, organiske intensitetsbylgjer, sett saman av fortetting/fortynning av rytmisk aktivitet, fargeskifting, instrumentering, og med mikrotonale melodi- og samklangslinjer. God spenning/jamvekt mellom solistar og plenum, ulike plasseringar i rommet, mikrofonboren lyd og akustisk lyd. Eit personleg, heilstøypt og rikt fassettert verk, med ei sterk, underliggande dramatisk kraft. Nøye avstemt bilde- og […]

MUSIKK TIL ANNEN KUNSTART // Sverre Indris Joner // Tanghost

Juryens begrunnelse Musikken er i denne forestillingen et bærende element og en viktig dramaturgisk partner til tekst, bevegelse og scenografi. Det musikalske utgangspunktet er en klassisk selskapsdans med folkelig opprinnelse – for de fleste komponister en ganske trang ramme. Men komponisten klarer å variere formen på en sånn måte at den stadig utdyper følelsesinnholdet, stadig […]

POPULÆRMUSIKK // Martin Hagfors, Lars Horntveth og Martin Horntveth // Tolerate

Juryens begrunnelse Tolerate er resultatet av et samarbeid mellom flere sentrale opphavsmenn i norsk populærmusikk. Teksten har en alvorlig og sårbar undertone. Melodiføringen i verset er uforutsigbar, refrenget er iørefallende og melankolsk. Låten vokser for hver gjennomhøring og evner å ta lytteren med på en reise der tekst og melodi utfyller og underbygger hverandre. Arrangementet […]

ÅPEN KLASSE // Gisle Kverndokk // Den fjernde nattevakt

Juryens begrunnelse I åpen klasse finner vi en komponist som lenge har imponert oss med sin evne til å benytte seg av impulser fra andre og til å sjonglere mellom stilarter. Overført til et eget språk, med faglig trygghet, leker han seg med klisjeer og sitater på en impulsiv og innovativ måte som både imponerer […]

POPULÆRMUSIKK // Kjartan Kristiansen // Enhjørning

Juryens begrunnelse Knalltøffe, hardtslående og energiske gitar-riff står sentralt i prisvinnerens komposisjoner, og enkel men effektiv harmonikk og form danner rammen. Han har utviklet en helt særegen stil i musikk og tekst, og gjennom bandet DUMDUM  BOYS har han vært stilskaper og retningsgivende for norsk rock. Prisvinneren er kanskje den tydeligste norske rockepoeten, men uten […]

SAMTID // Arne Nordheim // Fonos

Juryens begrunnelse Det  vi kaller samtidsmusikk eller ny musikk vil alltid være en kombinasjon av tradisjon og eksperimentell nytenkning. Hos årets prisvinner kjennes det som om musikken springer ut fra senromantikken med dens blanding av sensualitet og higen etter himmelsk skjønnhet. Men nå i en ny form. Det musikalske uttrykket blir her som en sammensmeltning av […]

SAMTID // Asbjørn Schaatun // Double Portrait – for fiolin, stort ensemble og live-elektronikk

Juryens begrunnelse Med fiolinkonserten Double Portrait har prisvinneren skapt et personlig, helstøpt og rikt fasettert verk med en sterk, iboende dramatisk kraft. Den musikalske formen er syklisk og meisles ut i en fortettet vev av sju sammenhengende satser, alle gitt navn etter titlene i en diktsyklus av W. H. Auden. Elektronikken responderer solisten mot verkets […]