Avtale for arrangørlagene i Norsk Musikkråd

TONO har inngått en avtale med Norsk Musikkråd for arrangørlagene andre halvår 2021.

 / 29/10/2021 /

Mandag 25. oktober underskrev TONOs forhandlingsdirektør Geir Gaarder på en avtale med Norsk Musikkråds som regulerer fremføringene for arrangørlagene i Norsk Musikkråd (NMR) for andre halvår 2021.

TONO har normalt løpende helårsavtaler med NMR for henholdsvis utøverlagene og arrangørlagene. TONOs tidligere avtale med NMR utløp 31. desember 2021. Denne ble da sagt opp av NMR med bakgrunn i covid-19-situasjonens uforutsigbarhet.  I første halvår 2021 eksisterte det ingen sentral avtale mellom NMR og TONO, og det enkelte utøverlag og arrangørlag måtte søke tillatelse og betale vederlag individuelt.

Avtalen innebærer en forenkling for arrangørlagene og TONO ettersom avtalen gir én tillatelse til alle fremføringer avtalen regulerer fremfor at hvert individuelt lag eller organisasjon er forpliktet til å søke om TONO-tillatelse for hvert enkelt arrangement. En avtale for det andre hovedområdet under NMR, utøverlagene, ble inngått tidligere i år.

Etter avtalen vil NMR betale TONO vederlag for fremføringene i andre halvår. De arrangørlagene som allerede har søkt og betalt for andre halvår vil bli kreditert. Den enkelte arrangørlag skal rapportere repertoar for alle fremføringer til TONO samlet senest innen utløpet av 2021.