Avtale med Den kulturelle skolesekken

TONO har nå inngått en avtale med Den Kulturelle Skolesekken som dekker alle fremføringer i DKS sin regi over hele landet i andre halvår 2021.

 / 29/10/2021 /

Foto: Lars Opstad/Kulturtanken. Fra DKS-konsert med Cezinando i 2017

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen og videregående opplæring i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Det arrangeres hvert år mange tusen konserter på skolene i denne sammenhengen i regi av fylkene.

TONO har en helårsavtale som regulerer disse konsertene, normalt rundt regnet 6000 konserter i året. TONOs ordinære avtale med DKS har i en periode vært justert med tanke på covid-19-pandemien som førte til dels stengte skoler og dermed også mindre DKS-relatert konsertvirksomhet.

TONO og Den kulturelle skolesekken valgte med utgangspunkt i den uforutsigbare situasjonen å dele 2021 i to. Det ble først inngått en avtale for første halvår, og det er nå inngått en for andre halvår. TONO og DKS vil snart gå i forhandlinger med tanke på en ny avtale med gyldighet fra 1. januar 2022.

Avtalen innebærer at DKS får én samlet tillatelse for alle konsertfremføringer mot at det betales inn ett, samlet vederlag i året, og at det sendes inn musikkrapporter for alle fremføringer to ganger i året.