Bendik og Ingermai2018_crop

Bendik Hofseth gjenvalgt som styreleder i Norcode

Bistandsorganisasjonen Norcode, som arbeider for å etablere og styrke forvaltningsorganisasjoner for komponister og tekstforfattere i utviklingsland, gjenvalgte onsdag Bendik Hofseth som styreleder.

Foto over: Norcodes direktør Inger Dirdal og Bendik Hofseth (foto:Willy Martinsen/TONO)

Norcode ble stiftet i 2007 av norske forvaltningsorganisasjoner på opphavsrettsområdet, og eies og finansieres i dag av TONO og Gramo, med støtte fra Utenriksdepartementet. Norcode har én ansatt i direktør Inger Dirdal, og har prosjekter gående i en lang rekke utviklingsland. Besøk norcode.no for mer informasjon.

Styret

Bendik Hofseth ble på årsmøtet gjenvalgt som styrets leder. De øvrige styremedlemmene, som ble valgt for perioden 2018 og 2018 er Svein Korshamn fra TONO med Cato Strøm som vara og Martin Grøndahl fra Gramo med Tor Bernhardsen som vara.

Ny valgkomite

Det ble også vedtatt valgkomite for 2019 som består av Ingrid Kindem som er styreleder i TONO, MFOs nestleder Anders Hovind og styremedlem i TONO, Philip Kruse. Varamedlem i valgkomiteen er nestleder i Gramo, Marte Thorsby.