Øyvind Skjerdal. Foto: Emil Kraugerud

Bidra i forskning på musikkskaping

Institutt for musikkvitenskap ved Universitet i Oslo gjennomfører nå en undersøkelse om musikkskaping der de håper at så mange som mulig av TONOs medlemmer vil bidra med svar.

 / 01/12/2023 /

Undersøkelsen gjennomføres i regi av  PLATFORM -prosjektet ved ved Institutt for musikkvitenskap, ved Universitetet i Oslo, og er støttet av Norges forskningsråd.

Forskningsprosjektet undersøker blant annet hvordan musikere bruker nye produksjonsverktøy og finner nye måter å skape og å leve av musikk.

– Vi ønsker å samle inn erfaringer musikkskapere har med musikkteknologi, samt kartlegge hvilke muligheter og utfordringer de møter på i sin arbeidshverdag, sier Øyvind Skjerdal, som er PhD-stipendiat og har hovedansvar for undersøkelsen.

Det tar 5 til 10 minutter å svare på undersøkelsen, som du finner her.

Du kan lese mer om prosjektet ved å klikke her.

Og her finner du et intervju med Øyvind Skjerdal, der han forklarer mer om hva han ønsker å finne ut av.