Ble musikken din spilt på konsert i USA i 2022?

Hvis du, eller andre artister og musikere, fremførte dine verk på konsert i USA i 2022 kan du nå søke om å få betalt for det via ordningen «ASCAP OnStage». Fristen er 22. mai.

 / 15/05/2023 /

Kan du dokumentere at dine musikkverk ble fremført på konsert i USA i perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022, kan du nå søke om å få betalt vederlag for det fra TONOs amerikanske søsterselskap ASCAP.

Bakgrunnen for at du må søke om dette er fordi ASCAP først og fremst baserer sine konsertavregninger på utdrag av konsertene som avholdes, og mange rettighetshavere opplever derfor ikke å få betalt. ASCAP OnStage-ordningen kompenserer for dette ved at opphavere på denne måten selv kan formidle konsertrapporter.

For å ha mulighet til å få betalt for dette av ASCAP må du laste ned, lagre og fylle ut dette skjemaet. Pass på å gi filen et tydelig navn. Returner dokumentet til wenche.gjestvang@tono.no. TONO videreformidler informasjonen til ASCAP.

Alle søknader sendes til TONO innen 22. mai.

For å unngå avslag på søknaden din, er det avgjørende å følge instruksjonene nøye. Når du rapporterer verk i skjemaet, bør du legge inn ett verk per rad. Hvis flere av verkene dine har blitt fremført på samme konsert, må du lage en egen rad for hvert verk og oppgi verks-id og tittel. Du må fylle ut minst ett av de tre feltene for verksidentifikasjon for hvert rapporterte verk. Hvis verket ditt har et ISWC-nummer, bør du bruke dette. Hvis ikke, kan du benytte deg av et verksnummer fra TONO, som er tilgjengelig under verksdetaljer i Mitt TONO. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte Medlemsservice på medlem@tono.no eller 22 05 72 80. Husk at CAE-nummeret er det samme som IPI-nummeret, og dette finner du på profilsiden din i Mitt TONO.

ASCAP har tre søknadskategorier

  1. Live Pop Performances for OnStage

Dette gjelder for live fremføringer av popmusikk som ikke er oppført under punkt 3 eller faller inn under punkt 2. Hvis du ønsker å søke om betaling for slike konserter, må du følge disse retningslinjene: søknaden må leveres til TONO innen 22. mai 2022, og gjelder kun for konserter som fant sted i 2022. Last ned OnStage Claim-malen og fyll ut alle påkrevde felter. Hvis det mangler informasjon i søknaden din, kan dette føre til avslag eller forsinket behandling av betalingen. Alle krav fra samarbeidspartnere, som med-opphavere, må inkluderes i én fil. Det er ikke tillatt å sende individuelle filer for hver med-opphaver til ASCAP.

Her er en liste over de feltene du MÅ fylle ut:

Last ned dette skjemaet til din egen maskin, fyll det ut og mail deretter det ferdige utfylte eksemplaret til wenche.gjestvang@tono.no  innen utløpet av 22. mai.

 

  1. Symphonic, Recital, and Educational Performances

Denne søknadskategorien dreier seg om kunstmusikk. Hvis konsertfremføringene dine faller inn under dette punktet må du selv registrere konserten i Mitt TONO. Deretter sender du program for arrangementet, med dato, til Wenche Gjestvang på wenche.gjestvang@tono.no.

  1. Live Pop Performances – Top 300 Tours and Venues

Dette omfatter de største turneene og konsertstedene, og dreier seg helt konkret om følgende 15 scener:

 

Har musikken din blitt fremført på en av disse konsertstedene skal du ikke fylle ut skjema, men sende e-post direkte til wenche.gjestvang@tono.no