Foto: TT News Agency/ Zap PR

CISAC-president Björn Ulvaeus krever AI-åpenhet

I en ny uttalelse til EU-politikere ber CISACs president Björn Ulvaeus om at AI-tjenester pålegges krav om åpenhet.

 / 01/12/2023 /

TONO er medlem av den verdensomspennende paraplyorganisasjonen for kunstneres kollektive forvaltningsselskaper, CISAC. CISAC arbeider politisk på vegne av alle medlemmene. TONOs sjef for vårt internasjonale arbeid, Inger Elise Mey, sitter i en juridisk arbeidsgruppe i CISAC, som blant annet arbeider med opphavsrettsspørsmål knyttet til kunstig intelligens.

– EU arbeider med å utvikle politikk som skal regulere kunstig intelligens. I den juridiske gruppen i CISAC arbeider vi mye med de opphavsrettslige spørsmålene tilknyttet kunstig intelligens, og det er sentralt i arbeidet at vi på en tydelig og grundig måte skal bidra overfor sentrale beslutningstakere i EU med innsikt og forståelse for hva som står på spill. Ett av mange områder vi er opptatte av er at selskaper som utvikler kunstig intelligens skal bli pålagt krav om åpenhet om hva de trener tjenestene på, sier Inger Elise Mey.

TONOs sjef for Internasjonal, Inger Elise Mey. (foto: Caroline Roka)

 

Ulvaeus krever åpenhet

Björn Ulvaeus, president for CISAC, har 30. november offentliggjort en uttalelse i forbindelse med EUs arbeid med AI-regulering. Vi gjengir her en oversatt versjon av den engelske teksten:

EUs AI-lov («AI Act») er et viktig første skritt gjort av politiske beslutningstakere for å sikre at skapere og de kreative næringene er ordentlig beskyttet i AI-alderen. I denne viktige fasen, der mange ser til EU for å vise vei, er det avgjørende å ta de nødvendige skrittene for å bevare menneskelig kreativitet og beskytte skaperes rettigheter.

For å gjøre dette, må EUs AI-lov fastsette krav til åpenhet overfor AI-selskaper. Dette ble foreslått i den opprinnelige teksten til loven, som jeg støtter, men som har blitt bestridt av noen regjeringer.

 AI vil gi fantastiske muligheter og verktøy for skapere og den kreative sektoren. Korrekt og fornuftig regulering er imidlertid avgjørende for å åpne opp dette potensialet. Krav om transparens er en forutsetning og må inkluderes i AI-loven. Uten de riktige bestemmelsene relatert til transparens, vil skaperens rettigheter til å autorisere og få betalt for bruk av deres verk bli undergravd, og umulig å implementere.

Krav om åpenhet er nå fokus for intens diskusjon rundt utkastet til EUs regulering. Jeg håper det er forstått hva som står på spill. Jeg håper også at landene med de sterkeste og stolteste kulturelle tradisjonene har den største interessen i å beskytte sine egne skapere og kultursektorer i den AI-påvirkede fremtiden. Jeg håper at disse landene vil forstå at transparensregler i AI-alderen vil hjelpe dem med å beskytte sine egne låtskrivere, artister og andre skapere og kan vedtas uten frykt for å kvele teknologi eller innovasjon.

Les uttalelsen på CISAC sine nettsider ved å klikke her.

Om CISAC

CISAC er den internasjonale konføderasjonen av kollektive forvaltningsorganisasjoner for skapere innen musikk, det audiovisuelle området, drama, litteratur og visuell kunst. CISAC beskytter rettighetene og representerer interessene til skapere over hele verden, og har 225 medlemsorganisasjoner i 116 land, som til sammen har flere enn fire millioner skapere som medlemmer.  www.cisac.org