CISACs årsrapport for 2021 er offentliggjort

CISAC har i dag offentliggjort sin årsrapport for 2021. Rapporten gir innblikk i det verdensomspennenende arbeidet for å styrke kunstneres stilling i et år sterkt preget av covid-19-pandemien. CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for opphaveres forvaltningsselskaper («Collective rights societies»), har nå offentliggjort årsrapporten for 2020. Her presenteres det arbeid CISAC har gjort for å bidra til å […]

 / 03/06/2021 /

CISAC har i dag offentliggjort sin årsrapport for 2021. Rapporten gir innblikk i det verdensomspennenende arbeidet for å styrke kunstneres stilling i et år sterkt preget av covid-19-pandemien. 

CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for opphaveres forvaltningsselskaper («Collective rights societies»), har nå offentliggjort årsrapporten for 2020. Her presenteres det arbeid CISAC har gjort for å bidra til å redusere de negative effektene av pandemien for kunstnere, arbeidet organisasjonen gjør for å støtte sine medlemsorganisasjoner verden over og hvordan CISACs medlemsorganisasjonen arbeider for kunstnernes interesser overfor myndigheter verden over.

Rapporten beskriver arbeidet med å bistå medlemsorganisasjonene med å lisiensiere nye, særlig digitale, inntektsstrømmer, deres arbeid med styrking av data- og informasjonssystemer som ISWC (International Standard Work Code) og musikkrapporteringsskjemaer til produksjonsselskaper og kringkastere («music cue sheets»), kunnskapsbygging rundt konsekvensene av «buy outs» og deres arbeid for å skape rettferdige vederlag for audiovisuelle skapere med mer.

Rapporten kan lastes ned fra CISAC sine nettsider (link, åpner i samme vindu).