Foto: istockphoto.com

CRM-direktivet: TONOs høringssvar

Her kan du lese TONOs svar til Kulturdepartementets åpne høring om CRM-direktivet.

 / 02/03/2020 /

EUs CRM-direktiv skal regulere kollektive forvaltningsselskaper. Her kan du lese TONOs svar til Kulturdepartementets åpne høring om direktivet, og som ble innlevert fra TONO innen fristen 7. februar.

Les om direktivet på regjeringen.no ved å følge denne linken.

Her kan du lese TONOs høringssvar