I dag er FN-dagen for intellektuelt eierskap

Hvert år den 26. april feirer FN gjennom organet World Intellectual Property Organization (WIPO) hvordan opphavsrett for åndsverk oppmuntrer til innovasjon og kreativitet. Årets tema er kvinner og kjønnsulikheter også innenfor dette området.

 / 26/04/2018 /
Hvert år den 26. april feirer Forente Nasjoner (FN) gjennom organet World Intellectual Property Organization (WIPO) hvordan opphavsrett for åndsverk oppmuntrer til innovasjon og kreativitet. Årets tema er kvinner og kjønnsulikheter  innenfor området.

FN-konvensjonen om opphavsrett trådte i kraft den 26. april i 1970, og dagen markeres årlig for å øke forståelsen for de gevinster intellektuelt eierskap og opphavsrett til åndsverk gir. I dag avholdes det i denne sammenheng mer enn 230 arrangementer på ulike deler av kloden. Klikk her for interaktivt kart over arrangementene (Google-kart på WIPOs nettsider).

Kvinners rettigheter og situasjon
Temaet for FNs «Verdens dag for intellektuelt eierskap» i 2018 er kvinners bidrag til verden som innovatører, skapere og opphavere. Dessverre er det en lang vei å gå ennå før menn og kvinner har samme forutsetninger og muligheter på området.

En  WIPO-undersøkelse fastslår at mindre enn 1/3 av alle internasjonale patentsøknader kommer fra kvinneligere skapere, og langt flere menn får patent på oppfinnelser enn kvinner. En FN-rapport viser at det er kun 7 prosent kvinner blant verdens filmregissører og manusforfattere. Denne undersøkelsen viser at kvinnelige kunstnere mottar mindre for salg av deres kunst på auksjoner enn menn. Videre kan man lese av denne undersøkelsen at menn registrerer dobbelt så mange opphavsrettslige beskyttede verk i USA som kvinner. Det er klare gevinster for både enkeltindivider, samfunn og bedrifter å investere i kvinner. Denne undersøkelsen viser at kvinner gjør bedrifter mer lønnsomme.

Verdien av intellektuell eiendom dobbelt så stor som råvarer
I FNs Menneskerettighetserklæring står det i artikkel 27, andre ledd: «Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.»

Hvorfor er det så viktig å verne om intellektuell eiendom og opphavsrett? Din opphavsrett gir deg eierskap til nye ting du skaper, enten det er et design, en bok, et musikkstykke eller en annen kreativ eller kunstnerisk idé du har utviklet. Den skal sikre at ingen andre kan tjene penger på, eller tilgjengeliggjøre, dine verk uten din godkjenning. Ikke minst gir opphavsretten deg en mulighet til å kunne ha inntekter fra din skapende virksomhet.

Intellektuell eiendom oppmuntrer til investering i innovasjon og nye produkter. En studie utført av WIPO fant at verdien av intellektuell eiendom, som oppfinnelser design og spesialistkunnskap, er dobbelt så stor som fysiske ressurser som råvarer. Den kulturelle verdien av kreative verk er ikke mulig å regne ut, men historiene, musikken og de visuelle kunstartene er uvurderlige verktøy for mennesker og samfunn når det gjelder å uttrykke vår dypeste identitet.

Ytterligere informasjon om dagen: