DSCF7899
 © Kristian Dugstad / TONO

Ekstraordinært årsmøte i TONO SA i dag

I dag klokken 18:00 avholdes et ekstraordinært årsmøte i samvirket TONO SA. Andelshavere kan delta både digitalt og fysisk på Sentralen i Oslo.

TONOs ekstraordinære årsmøtet avholdes på Sentralen i dag, 27. september kl 18:00, og vil bli gjennomført som et hybridmøte. Andelshavere kan til å delta fysisk og digitalt. Dørene på Sentralen i Oslo åpnes kl 17.15.

Vi ber om at alle andelshavere logger seg på den digitale årsmøteplattformen og registrerer hvorvidt de vil delta fysisk eller digitalt, av hensynet til den praktiske gjennomføringen av møtet.

Påmelding gjøres i årsmøteportalen her: https://tono.meetando.no/

I årsmøteportalen kan man følge møtet digitalt, se sakspapirer, be om ordet og stemme ved valg. Vi gjør særskilt oppmerksom på at det, også i det fysiske møtet på Sentralen,  benyttes mobiltelefon for sette seg på talerliste og for å delta i voteringer.

Årsmøtedeltakere som skal bære en fullmakt på vegne av en andelshaver, men som selv ikke er andelshaver, må registrere seg som gjest på årsmøteportalen. Dette må gjøres før andelshaveren kan søke opp vedkommende og gi sin fullmakt.

I den utsendte invitasjonen ligger det informasjon om hvordan man melder seg på, hvordan man kan delegere fullmakt, hvordan man bruker tjenesten, samt sakspapirer.

For full oversikt over verv som er på valg og forslag til vedtektsendring, les Omforent forslag til vedtektsendringer fra TONOs styre.

Spørsmål om TONOs årsmøte, inkludert tekniske spørsmål om bruk av løsningen, bes rettet til Sander Stenbakk hos vår samarbeidspartner Playroom på +47 92627650 eller på epost sander@playroom.no.

For øvrige spørsmål ta kontakt med Helene Rognøy i TONO, på helene.rognoy@tono.no.