Endringer i avregningsmodell for radio og subsidiert pulje

Med gyldighet fra og med fremføringsåret 2017 er det nå vedtatt endringer i avregningsmodellen for subsidiert pulje.

 / 27/09/2018 /
Årets septemberavregning er den første etter at TONO har gjennomført endringer for radio og subsidiert pulje i avregningsmodellen.

TONOs administrasjon, styre og fordelingsutvalg har over lengre tid arbeidet med å fornye TONOs avregningsmodell for radioområdet. Dette har sin bakgrunn i at tidligere modell tok utgangspunkt i FM-teknologi hvor avregningsmodellen definerte kriterier blant annet på bakgrunn av potensielle lyttere og geografisk nedslagsfelt. Med overgangen til DAB har tidligere kriterier ikke lenger tilstrekkelig relevans for avregningen av radioområdet. Med bakgrunn i styrevedtak tidligere i sommer har avregningen for radioområdet i septemberavregningen blitt gjort i tråd med TONOs nye avregningsmodell. Den nye modellen innebærer at det er gjort en endring i vektingen mellom de ulike NRK-radiokanalene, samt at kommersielle radiokanaler avregnes på bakgrunn av markedsandel.

Etter den nye modellen avregnes nå NRKs radiokanaler ut fra en fordelingsprosent som blant annet også tar hensyn til de ulike kanalenes lyttertall i tillegg til antallet fremført musikkminutter per kanal per år, samt andelen egenproduksjoner per kanal per år. Dette betyr at det nå fordeles mer til P1, P1s distriktssendinger og samt P1+. Det fordeles en mindre andel til P2. P3 fortsetter på noenlunde samme nivå som tidligere.

Avregninger på bakgrunn av musikk fremført i de kommersielle kanalene fordeles nå på bakgrunn av utelukkende markedsandeler. Dette innebærer at minuttverdiene for disse kanalene vil variere noe fra kvartal til kvartal.

Også endringer i subsidiert pulje
Konserter som faller inn under de retningslinjer som er satt for subsidiert pulje avregnes etter en annen modell enn konsertene i vederlagsbestemt pulje. Etter at utdanningsinstitusjonene ble tatt ut av subsidiert pulje og lagt inn i vederlagsbestemt pulje i 2017 har antallet konserter som faller inn under subsidiert pulje falt betydelig. For å sikre at det ikke blir stor differanse mellom innbetalt og utbetalt vederlag har vedtatt at det innføres flytende konsertpoeng for subsidiert pulje på samme måte som i vederlagsbestemt pulje. Dette innebærer at antallet konsertpoeng settes i henhold til vederlagets størrelse i størrelsesorden 1000, som minimum, opp til 10 000, med intervaller på 100. Endringen er gjort gjeldende fra og med fremføringsåret 2017.

Du kan se TONOs avregningsmodell ved å klikke her (pdf-dokument)

Foto øverst: istockphoto.com/suradech14