Endringer i subsidiert pulje

TONO har flyttet en rekke utdanningsinstitusjoner ut av subsidiert konsertpulje. Samtidig er en rekke nye kunder og utøvere inn i puljen.

 / 28/09/2017 /
TONO har flyttet en rekke utdanningsinstitusjoner ut av subsidiert konsertpulje. Samtidig er en rekke nye kunder og utøvere inn i puljen.

Det er et mål for TONO å ha størst mulig presisjon i avregningsarbeidet. For den subsidierte puljen sin del innebærer dette å kontinuerlig vurdere hvilke konserter som faktisk bør subsidieres med bakgrunn i regelverket for subsidiert pulje, men også de erfaringer TONO har gjort seg med de kunder som har ligget i puljen frem til 2016.

TONO har nå derfor flyttet en rekke utdanningsinstitusjoner fra subsidiert pulje til vederlagsbestemt pulje. Det omfatter konkret Barratt Due Musikkinstitutt, Norges Musikkhøgskole, Norsk Kulturskoleråd, NTNU (Universitet i Trondheim), samt universitetene i Agder, Bergen, Oslo og Tromsø. I tillegg er kundene De Unges Orkesterforbund og Oslo Sinfonietta og Cikada tatt ut av puljen.

De av TONOs kunder på konsertområdet som nå er flyttet inn i subsidiert pulje er Aksiom Ensemble, Black Box Teater, Det Norske Solistkor, Electric Audio Unit, Hardanger Musikkfest, Kon-Tiki Kammermusikkfestival, Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, Norsjø Kammermusikkfest, Norske Symfoniorkestres Landsforbund, Notam samt en rekke utøvere. Se hele oversikten her.

Hva innebærer det at en konsert avregnes i subsidiert pulje?
TONO har, som nevnt, tre typer modeller for konsertavregninger: Vederlagsbestemt pulje, subsidiert pulje og megakonserter.

Den største mengden av konserter avregnes i vederlagsbestemt pulje. For denne puljen setter TONO av et totalbeløp på bakgrunn av samlede, innbetalte konsertvederlag og midler fra bakgrunnsmusikkområdet (hoteller, restauranter etc). Midlene fordeles på bakgrunn av blant annet innbetalt vederlag og spilletid. Subsidiert pulje tilføres ufordelte midler fra tidligere avregninger. Megakonserter er de konserter som har over 25 000 kroner i TONO-vederlag, og her beregnes avregningen direkte ut fra innbetalt vederlag i hver enkelt konsert. Kriteriene for subsidiert pulje er spesifisert i faktaboksen nedenfor.

Kriterier for subsidiert pulje
For at en konsert skal kunne avregnes i subsidiert pulje kreves normalt at konsertarrangøren i løpet av en sesong avholder en serie planlagte konserter, og oppfyller en rekke kriterier fastsatt av TONOs styre. Dette er helt konkret dette:

– Partiturmusikk og liknende verk, som i komposisjonsteknisk forstand rekker utover de enkleste former, og hvor komponisten via sitt partitur har en høy grad av kontroll over en hver fremføring. Unntatt er verk som i det vesentlige utgjøres av melogi og besifring/enkel akkompagnement samt verk som i det vesentlige er basert på improvisasjon, åpne skisser og muntlige avtaler.
– Verk som innen for deres genre bidrar avgjørende til diversitet og utvikling og som ikke økonomisk kan overleve i seg selv.
– Verk fremført av musikere på profesjonelt nivå i profesjonelle konsertrammer.

Du kan se hele oversikten over hvilke kunder og utøvere som ligger i TONOs subsidierte pulje ved å besøke denne siden.
Se TONOs avregningsmodell her (pdf-dokument, åpner i nytt vindu)