Enklere å søke støtte fra Det norske komponistfond

Nå er det blitt enklere å søke støtte fra Det norske komponistfond takket være en liten, men viktig endring i reglene. Målet med endringen er å senke terskelen for at flere komponister innen alle sjangre skal søke støtte.

 / 13/09/2017 /

Nå er det blitt enklere å søke støtte fra Det norske komponistfond takket være en liten, men viktig endring i reglene. Målet med endringen er å senke terskelen for at flere komponister innen alle sjangre skal søke støtte.

Det norske komponistfond fremmer skapende tonekunst ved å bevilge støtte til komponister, uavhengig av sjanger. Tidligere har man måttet være en såkalt bestiller, altså et konsertsted, en festival, et orkester eller lignende, for å kunne søke støtte. Dette blir det nå en endring på, og fra nå av kan komponister selv søke støtte direkte såfremt de kan dokumentere en bestiller.

– Dette er egentlig en formalisering av sedvane, siden praksis allerede er at det ofte er komponisten selv som gjør mye av søknadsarbeidet på vegne av bestiller, forteller styreleder i Musikkfondene Kristin Slørdahl. – Med denne regelendringen blir det enklere for komponister og låtskrivere å søke støtte direkte.

Det norske komponistfond får sine midler fra TONO. Dette har sin bakgrunn i Lov om avgift til Det Norske Komponistfond av 1965, §3. Det norske komponistfond bevilget totalt ca. 10 millioner kroner til søkere i 2016.

Les mer her om fondet på Musikkfondenes nettsider.