Foto: istockphoto.com

Ny viktig milepæl

EU har vedtatt KI-lov

KI-tjenester som genererer musikk må respektere europeisk opphavsrettslovgivning. Det vedtok EU-parlamentet i forrige uke. Dermed kan ikke lenger KI-tjenester trenes på musikk uten tillatelse fra musikkskaperne.

 / 20/03/2024 /

Den til nå viktigste milepælen i europeisk lovarbeid knyttet til kunstig intelligens fant sted onsdag forrige uke. EU-parlamentet vedtok den mye omtalte «AI Act», og dermed verdens første lovregulering av opptrening og utvikling av generative KI-modeller.

AI Act skal blant annet skal sikre respekten for opphavsretten i Europa, samt legge til rette for åpenhet rundt bruk av åndsverk i opptrening av modeller innen generativ kunstig intelligens.

Les også: Nærmere KI-lov i EU

Enorm betydning

En rekke europeiske bransjeorganisasjoner for skapere og rettighetshavere har aktivt kjempet for en bedre regulering av kunstig intelligens over lang tid. TONOs Inger Elise Mey, Director of International Affairs, er engasjert i arbeid med juridiske problemstillinger i to av disse internasjonale organisasjonene, GESAC og CISAC.

– Loven vil få enorm betydning for verdens artister, musikere, opphavere, musikkforlag og musikkbransjen for øvrig, sier Mey

Les også: EU AI ACT: Joint statement from European creators and rightsholders

Torsdag var hun i Stortingets Teknogruppe og redegjorde for utfordringene rundt bruk av musikk i KI-modeller, samt forventningene som våre medlemmers har til beskyttelse av deres rettigheter.

– Innføringen av AI Act er en viktig forutsetning for et godt norsk lovverk som beskytter våre medlemmer og andre som skaper åndsverk. 

Tre sentrale punkter i EUs lov for kunstig intelligens 

    1. Respekt for rettigheter: Loven krever at KI-selskaper skal overholde EUs opphavsrettslovgivning. Ulovlig bruk av musikk for å trene KI-modeller må stanses, og nødvendig tillatelse fra rettighetshavere og skapere må innhentes.
    1. Åpenhetsforpliktelser: KI-selskaper må være åpne om hva slags musikk de har benyttet i treningen av modeller eller til generering av ny KI-musikk. Dette sikrer et rettferdig samspill mellom teknologi og kreativt skaperverk.
    1. Global effekt: Når generative KI-produksjoner når EU-markedet, må det være åpenhet omkring kildene som er benyttet til opplæring og trening av modellene , uavhengig av hvor i verden opplæringen fant sted. Dette skaper en internasjonal standard for håndtering av KI i musikkbransjen.

Les også: – Skrikende behov for regulering av AI