Nærmere KI-lov i EU

Fredag i forrige uke markerte en ny milepæl i arbeidet videre mot en lov for kunstig intelligens i Europa. De 27 medlemsstatene i EU stemte nemlig i den viktige COREPER-komiteen enstemmig for en foreløpig avtale, et forslag til en ny EU-lov som skal regulere kunstig intelligens. – Viktig milepæl for å etablere en mer bærekraftig fremtid for musikkskapere, fastslår Inger Elise Mey i TONO. 
 

 / 05/02/2024 /

Lovteksten går nå videre til ytterligere behandling i EU-systemet frem mot et endelig vedtak i Europaparlamentet, som trolig vil gjøres i midten av mai eller begynnelsen av juni. Deretter vil loven for alvor tre i kraft 12 måneder senere.

– Loven som skal regulere kunstig intelligens vil få enorm betydning for verdens artister, musikere, opphavere, musikkforlag og musikkbransjen for øvrig, sier Inger Elise Mey i TONO.

Mey er TONOs Director of International Affairs, og er engasjert i arbeid med juridiske problemstillinger i GESAC og CISAC. Nå håper hun at det videre arbeidet i EU-systemet frem mot sommeren vil foregå uten hindringer:

– Det er avgjørende at det nå etableres tydelige regler som sikrer respekt for opphavsretten og som krever åpenhet av KI-tjenestene. Dette handler om å skape en bærekraftig fremtid for menneskelige skapere i møte med ny teknologi.  

Videre prosess i EU 

Den foreløpige avtalen om kunstig intelligens-loven går nå til Europaparlamentet for godkjenning, med planlagt avstemning den 13. februar og deretter en plenumavstemning i mars eller april. Når alle disse nødvendige trinnene er tatt forventes loven å tre i kraft rundt begynnelsen av juni eller midten av mai, avhengig av utfallet av plenumavstemningen.

Dette betyr at reglene som gjelder for generelle kunstige intelligensmodeller blir gyldige 12 måneder etter at loven trer i kraft. Kommisjonen har allerede startet arbeidet med et nytt AI-kontor og forventes å ha klargjort nødvendige dokumenter for å implementere reglene knyttet til AI-modeller innen 9 måneder etter ikrafttredelsen. 

Tre sentrale punkter i EUs lov for kunstig intelligens

I teksten som nå foreligger er det tre punkter som er verdt å merke seg:  

  1. Respekt for rettigheter: Loven krever at KI-selskaper skal overholde EUs opphavsrettslovgivning. Ulovlig bruk av musikk for å trene KI-modeller må stanses, og tillatelse fra rettighetshavere og skapere må innhentes.
  1. Åpenhetsforpliktelser: KI-selskaper må være åpne om hva slags musikk de har benyttet i treningen av modeller eller til generering av ny KI-musikk. Dette sikrer et rettferdig samspill mellom teknologi og kreativt skaperverk.
  1. Global effekt: Når generative KI-produksjoner når EU-markedet, må det dokumenteres hvilket innhold som ble brukt til opplæring, uavhengig av hvor i verden opplæringen fant sted. Dette skaper en internasjonal standard for håndtering av KI i musikkbransjen.

Denne teksten er skrevet med bakgrunn i informasjon TONO har mottatt fra GESAC, samt denne pressemeldingen fra ICMP: https://icmpmusic.com/news/icmp-press-release-eu-governments-back-artificial-intelligence-deal 

 Se også:
LinkedIn-post fra GESAC 

https://www.linkedin.com/posts/cisac_artificial-intelligence-act-council-and-activity-7159238082574098432-NWkM/?utm_source=share&utm_medium=member_ios 

Pressemelding fra EU: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/