Arrangere konsert

Veiledning for digital kundeportal i Mitt TONO

14/12/2023

Dette er en veiledning for bruk av TONOs digitale kundeportal. I portalen kan du som er konsertarrangør raskt og enkelt søke om TONO-tillatelse i forkant av konsertene du arrangerer. Etter konserten har funnet sted levers musikkrapporten enkelt i portalen. Under kan du se veiledningsvideoer og lese en steg-for-steg-forklaring for hvordan du bruker portalen. Steg 1: […]

Jeg har ikke benyttet norsk musikk, må jeg likevel betale TONO-avgift?

30/01/2023

TONO innkrever ikke avgifter. Kunden betaler en kompensasjon til en yrkesgruppe (de som har laget musikken) for bruken av deres åndsverk. Gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende forvaltningsselskaper over hele verden, forvalter TONO praktisk talt et verdensrepertoar i Norge. TONO avregner penger til utenlandske forvaltningsselskaper, som igjen utbetaler til sine medlemmer. På samme måte mottar TONO penger […]

Artisten har selv mottatt billettinntektene (spilte for døra). Må vi som arrangør betale vederlag?

Ja. Loven slår fast at det er den eller de som tilgjengeliggjør musikken for offentligheten som må ha tillatelse – det vil si betale TONO-vederlaget. Konsertarrangør og artist står fritt til å inngå egne avtaler om honorar, som for eksempel en fast pris eller billettinntekter. Å motta billettinntekter som honorar betyr imidlertid ikke at artisten […]

Artisten spilte kun egne låter, må vi da betale TONO?

Ja, artisthonoraret dekker aldri låtskrivervederlaget som skal betales gjennom TONO. Artisten får betalt honorar for å opptre, men arrangøren tar også i bruk låtskriverens opphavsrettigheter, og det er for bruken av disse rettighetene man betaler TONO. Det er med andre ord to helt ulike økonomier. Det skal rapporteres og betales vederlag for enhver konsert, uavhengig […]

Vi betaler allerede artisten som opptrer, hvorfor må vi betale TONO?

Artisthonoraret dekker aldri honoraret til låtskriverne, som får betalt gjennom TONO. Det å være artist og låtskriver er to ulike roller, to ulike yrker. Når det gjelder konserter så betaler man artisten for opptredenen, og så betaler man TONO fordi arrangøren benytter seg av rettigheter i musikk. TONO-betalingen til låtskriverne er således faktisk en kompensasjon […]

Hvem skal betale TONO-vederlag?

Den som er ansvarlig for musikkfremføringen må innhente tillatelse fra TONO på forhånd og betale vederlag for denne. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk, og uansett om musikken fremføres live eller innspilt. Ansvarlig er den personen, bedriften eller organisasjonen som legger til rette for den offentlige tilgjengeliggjøringen av musikken. Dersom et […]

Hvem skal betale TONO-vederlag?

Den som er ansvarlig for musikkfremføringen må innhente tillatelse fra TONO på forhånd og betale vederlag for denne. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk, og uansett om musikken fremføres live eller innspilt. Ansvarlig er den personen, bedriften eller organisasjonen som legger til rette for den offentlige tilgjengeliggjøringen av musikken. Dersom et […]