TONO-Hjelpen

Hva er ISRC?

27/06/2023

ISRC er innspillingens identifikasjonsnummer og står for International Standard Recording Code. Hver enkelt innspilling av et musikkverk skal tildeles en unik ISRC, og koden brukes til å identifisere masterrettighetene på en innspilt sang, altså rettighetene som Gramo forvalter. Gramo kan utstede ISRC-koder til dine innspillinger. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Gramo: https://hjelp.gramo.no/nb/articles/3641720-alt-om-isrc […]

Må jeg betale moms av TONO-utbetalingene?

24/02/2023

Nei, er du et TONO-medlem som har momspliktig virksomhet, for eksempel i et AS, så trenger du ikke å betale inn mva av TONO-utbetalingene dine. Dette har tre årsaker: 1. Forsikring fra Skatteetaten om at de ikke vil foreta ettersyn mens de utarbeider nytt mva-regelverk Skatteetaten kunngjorde 23. desember i 2021 at de var i […]

Kan jeg flytte medlemskapet mitt til et av deres søsterselskap i utlandet?

31/01/2023

Det er mulig å søke om overføring av ditt medlemskap til ett av våre søsterselskap i utlandet. Søknad må sendes skriftlig til medlem@tono.no med informasjon om hvilket selskap man ønsker medlemskap hos. Når trer overføringen i kraft? Dersom du søker mellom 1. april og 30. september vil dato for overføring settes til 1. januar påfølgende […]

Kan jeg være medlem av TONO samtidig som jeg er medlem av et av TONOs søsterselskap i utlandet?

Det er mulig å inngå et splittmedlemskap der du er medlem av to fremføringsselskap samtidig, men da for ulike territorier. Eks: ASCAP for USA og TONO for resten av verden. Søknad må sendes skriftlig til medlem@tono.no med informasjon om hvilket søsterselskap du ønsker bli medlem i og hvilket/hvilke territorier du ønsker at de skal forvalte. […]

Hvordan avslutter jeg mitt medlemskap i TONO?

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap i TONO må du sende skriftlig oppsigelse til medlem@tono.no. Medlemskapet opphører seks måneder etter at du har sendt oppsigelsen, dog ikke før utgangen av kalenderåret. Styret kan vedta å forkorte fristen i det enkelte tilfelle. Eks. 1: Du sender oppsigelse 5. juli 2023. Medlemskapet opphører 1. januar 2025. […]

Finnes det opphavsrettslige særregler for joik i tråd med samisk tradisjon?

08/11/2021

Ja, TONO har særregler for opphavsrett til personlig joik i TONOs forvaltning Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Den som skaper et åndsverk, eier dette fullt og helt. […]

Må man ha TONO-lisens for å laste opp private videoer av fra for eksempel bryllup, bursdag eller skoleavslutning til Facebook / YouTube?

27/05/2021

Nei. TONO har avtaler med både Facebook og YouTube som dekker denne bruken. Det er viktig å merke seg at dette gjelder enkeltpersoner og ikke organisasjoner, selskaper, kor, korps etc. TONOs avtaler med Facebook og Youtube dekker fremføring -og synkroniseringslisens og gjelder som tidligere nevnt kun for enkeltpersoner.

Hva er geo-blocking?

Med geo-blocking kan man begrense en videoproduksjon for visning i enkelte territorier, som for eksempel Norden. Ved å begrense en produksjon for visning til kun det nordiske territoriet, så vil det gjøre lisensieringsprosessen enklere og i mange tilfeller også billigere for produsenten. I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at TONO kan gi tillatelse til […]

Kan man legger ut videoer med musikk i private grupper på Facebook uten lisenser fra plateselskap/TONO?

Private grupper på Facebook, selv om de er lukkede, er per definisjon nettbasert bruk. Altså helt likt som all annen type bruk på Internett. I denne type produksjoner så må innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, mens synkronisering -og fremføringsrettigheter klareres med TONOs Online Media avdeling.

Hvorfor fjerner Facebook / YouTube lyden på videoer når det spilles musikk?

Dette skyldes mest sannsynlig at Facebook / YouTube finner en ulisensiert produksjon, altså at innspillingen ikke er klarert med eier av innspillingen som er benyttet (plateselskap/artist) eller TONO. Det er altså viktig å huske på å alltid klarere innspillingsrettigheter med eier og TONO i forkant av publisering på Facebook / YouTube.