TONO-Hjelpen

Må jeg betale moms av TONO-utbetalingene?

24/02/2023

Nei, er du et TONO-medlem som har momspliktig virksomhet, for eksempel i et AS, så trenger du ikke å betale inn mva av TONO-utbetalingene dine. Dette har tre årsaker: 1. Forsikring fra Skatteetaten om at de ikke vil foreta ettersyn mens de utarbeider nytt mva-regelverk Skatteetaten kunngjorde 23. desember i 2021 at de var i […]

Kan jeg flytte medlemskapet mitt til et av deres søsterselskap i utlandet?

31/01/2023

Det er mulig å søke om overføring av ditt medlemskap til ett av våre søsterselskap i utlandet. Søknad må sendes skriftlig til medlem@tono.no med informasjon om hvilket selskap man ønsker medlemskap hos. Når trer overføringen i kraft? Dersom du søker mellom 1. april og 30. september vil dato for overføring settes til 1. januar påfølgende […]

Kan jeg være medlem av TONO samtidig som jeg er medlem av et av TONOs søsterselskap i utlandet?

Det er mulig å inngå et splittmedlemskap der du er medlem av to fremføringsselskap samtidig, men da for ulike territorier. Eks: ASCAP for USA og TONO for resten av verden. Søknad må sendes skriftlig til medlem@tono.no med informasjon om hvilket søsterselskap du ønsker bli medlem i og hvilket/hvilke territorier du ønsker at de skal forvalte. […]

Hvordan avslutter jeg mitt medlemskap i TONO?

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap i TONO må du sende skriftlig oppsigelse til medlem@tono.no. Medlemskapet opphører seks måneder etter at du har sendt oppsigelsen, dog ikke før utgangen av kalenderåret. Styret kan vedta å forkorte fristen i det enkelte tilfelle. Eks. 1: Du sender oppsigelse 5. juli 2023. Medlemskapet opphører 1. januar 2025. […]

Finnes det opphavsrettslige særregler for joik i tråd med samisk tradisjon?

08/11/2021

Ja, TONO har særregler for opphavsrett til personlig joik i TONOs forvaltning Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Den som skaper et åndsverk, eier dette fullt og helt. […]

Må man ha TONO-lisens for å laste opp private videoer av fra for eksempel bryllup, bursdag eller skoleavslutning til Facebook / YouTube?

27/05/2021

Nei. TONO har avtaler med både Facebook og YouTube som dekker denne bruken. Det er viktig å merke seg at dette gjelder enkeltpersoner og ikke organisasjoner, selskaper, kor, korps etc. TONOs avtaler med Facebook og Youtube dekker fremføring -og synkroniseringslisens og gjelder som tidligere nevnt kun for enkeltpersoner.

Hva er geo-blocking?

Med geo-blocking kan man begrense en videoproduksjon for visning i enkelte territorier, som for eksempel Norden. Ved å begrense en produksjon for visning til kun det nordiske territoriet, så vil det gjøre lisensieringsprosessen enklere og i mange tilfeller også billigere for produsenten. I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at TONO kan gi tillatelse til […]

Kan man legger ut videoer med musikk i private grupper på Facebook uten lisenser fra plateselskap/TONO?

Private grupper på Facebook, selv om de er lukkede, er per definisjon nettbasert bruk. Altså helt likt som all annen type bruk på Internett. I denne type produksjoner så må innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, mens synkronisering -og fremføringsrettigheter klareres med TONOs Online Media avdeling.

Hvorfor fjerner Facebook / YouTube lyden på videoer når det spilles musikk?

Dette skyldes mest sannsynlig at Facebook / YouTube finner en ulisensiert produksjon, altså at innspillingen ikke er klarert med eier av innspillingen som er benyttet (plateselskap/artist) eller TONO. Det er altså viktig å huske på å alltid klarere innspillingsrettigheter med eier og TONO i forkant av publisering på Facebook / YouTube.  

Bandet mitt skal strømme en konsert direkte på Facebook / YouTube. Hvilke typer lisenser trenger vi?

Ved en direktestrømming av en konsert så er det ikke nødvendig med en synkroniseringslisens fra TONO. Ved en samtidig og uendret strømming av en konsert  (med ingen tilgjengeliggjøring i etterkant) så lages det verken en midlertidig eller permanent kopi av produksjonen, derfor vil det heller ikke være noe synkroniseringslisens forbundet med en slik type lisens. […]