Hva er geo-blocking?

Med geo-blocking kan man begrense en videoproduksjon for visning i enkelte territorier, som for eksempel Norden. Ved å begrense en produksjon for visning til kun det nordiske territoriet, så vil det gjøre lisensieringsprosessen enklere og i mange tilfeller også billigere for produsenten. I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at TONO kan gi tillatelse til synkronisering for verdensrepertoaret i Norden og det nordiske repertoaret i hele verden. For praktisk informasjon vedrørende geo-blocking henviser vi til den enkelte plattform.