Må man ha TONO-lisens for å laste opp private videoer av fra for eksempel bryllup, bursdag eller skoleavslutning til Facebook / YouTube?

Nei. TONO har avtaler med både Facebook og YouTube som dekker denne bruken. Det er viktig å merke seg at dette gjelder enkeltpersoner og ikke organisasjoner, selskaper, kor, korps etc. TONOs avtaler med Facebook og Youtube dekker fremføring -og synkroniseringslisens og gjelder som tidligere nevnt kun for enkeltpersoner.